ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרידה הלוי נגד קצין התגמולים :

בפני כבוד השופט בדימוס יואל צור
ד"ר אריה שמחה, חבר
עו"ד אראלה עפרון,חברה

המערערת:
פרידה הלוי
ע"י ב"כ עו"ד צבי כהן

נגד

המשיב:
קצין התגמולים
ע"י ב"כ עו"ד רנאד עיד

החלטה

המערערת מבקשת מהוועדה להכיר בה כנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב] התשי"ט-1959 [להלן- חוק הנכים] .

להלן כמה עובדות שאינן שנויות במחלוקת:

המערערת עבדה כאם בית במשטרת ישראל.
ביום 8.3.00 שבה המערערת לביתה לאחר יום העבודה באמצעות אוטובוס של חברת "אגד". בעת שירדה המערערת מהאוטובוס, סגר נהג האוטובוס את בדלת על רגלה, וכתוצאה מכך נגררה המערערת ונפגעה בברכה.
מסתבר שלמערערת נפסקו 10% נכות בתביעה לפי הפלת"ד שהגישה כנגד חברת "אגד" בגין האירוע הנ"ל.
תביעתה להכיר בה כנכה לפי חוק הנכים נדחתה ע"י המשיב לאור סעיף 36 לחוק הנכים, אשר יידון להלן.

ב"כ המערערת טען בסעיף 3 סיפא לסיכומיו ש"אמנם שולמו לה פיצויים מכוח חוק הפלת"ד בגין 10% נכות עבורם ברור לכל כי לא תוכל לקבל תשלום נוסף ע"פ חוק אחר, אולם היא זכאית להגיש תביעות להחמרת מצב. באם תיקבע נכות נוספת כי אז מדובר בנכות שלא נתקבל עבורה תשלום ע"פ חוק אחר והיא זכאית לקבלו מאת המשיב". המשיב טען בסיכומיו שיש לדחות את הערעור וזאת לאור סעיף 36 לחוק הנכים הקובע, לדעת המשיב, שלא ניתן לקבל כפל פיצויים לפי חוק הנכים ולפי חוק אחר (שבמקרה שלנו הוא הפלת"ד).

סעיף 36 לחוק הנכים קובע כדלהלן:
(א) חייל משוחרר או נכה אשר זכאי, בשל נכות שלקה בה, לתשלומים, לפי חוק זה, והוא זכאי, בשל המחלה, החבלה או החמרת המחלה, שכתוצאה מהן לקה באותה נכות, גם לפיצויים לפי חוק אחר, יחולו עליו הוראות אלה:

(1) הוא רשאי לנקוט צעדים משפטיים כדי לזכות בתשלומים לפי חוק זה וכן בפיצויים לפי החוק האחר, אך לא יגבה פיצויים לפי החוק האחר ותשלומים לפי חוק זה כאחד;

(2) שולמו לו הענקה או תשלומים לפי חוק זה, זכאית המדינה להיות מפוצה בעד תשלומים אלה ובעד כל תשלום אחר שהיא עלולה להתחייב בו מכוח חוק זה, מידי האדם שעליו מוטלת החובה לשלם לו פיצויים לפי החוק האחר, עד לסכום אותם הפיצויים;
(3) שולמו לו פיצויים לפי החוק האחר, לא יחולו עליו שאר הסעיפים של חוק זה, פרט לזכותו לקבל את סמל הנכים;

סעיף 36(ב) לחוק הנכים מגדיר את המילים "פיצויים לפי חוק אחר" וקובע כך:

"'פיצויים לפי חוק אחר' - פיצויים על נזקים אזרחיים או פיצויים לפי פקודת הפיצויים לעובדים, 1947"

בע"א 3449/90 קצין התגמולים נ' איבגאנה התייחס ביהמ"ש העליון לשאלת הבחירה בין מסלולי תביעה וקבע כך: “על הנכה לנקוט אמצעים מתקבלים על הדעת, ותוך זמן סביר, כדי להבהיר לרשויות באיזה סעד הוא בוחר; ואם אכן החליט להעדיף פיצוי או תגמול על פי אחד החוקים, הרי בחירה זו ככלל תחייב אותו, אלא אם נקבע בחוק אחרת. אל לו לנכה ליצור בעניין זה מצב של ערפול ואי ודאות, אשר יכבידו על עבודת הרשויות המוסמכות”.

למעשה ישנן שתי סיבות למניעת מצב של תביעה ע"פ שני מסלולים: ראשית, מניעת קבלת פיצוי כפול ושנית מניעת הכבדה על הרשויות המוסמכות. דעתנו היא שפנייה לתביעה במישור האזרחי חוסמת את דרכה של המערערת לפנות למסלול הפיצוי לפי חוק הנכים, גם אם התביעה מופנית להחמרה במצבה ולא להכרה בגרימה.

בקשת המערערת להכיר בהחמרה ולא בגרימה תיצור בעקיפין הכרה בגרימה, מאחר ולא ניתן לדון בהחמרה אם אין הכרה קודמת בנכות לפי חוק הנכים. כשמימשה המערערת את זכותה לפי הפלת"ד אין היא רשאית לתבוע לפי חוק הנכים בגין האירוע שגרם לפציעתה. כל החלטה אחרת תהיה מנוגדת ללשון סעיף 36 לחוק הנכים המצוטט לעיל.

8. לפיכך, הננו מחליטים לדחות את הערעור על הסף. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
חברי הוועדה חתמו על עותקים נפרדים של ההחלטה.

-------------------------- ------------------------------- --------------------------
יואל צור, שופט בדימ' ד"ר אריה שמחה עו"ד אראלה עפרון יו"ר חבר חברה

ניתנה היום 27 אפריל 2014, כ"ז בניסן תשע"ד.


מעורבים
תובע: פרידה הלוי
נתבע: קצין התגמולים
שופט :
עורכי דין: