ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחיאל לימוזין נגד בנק הפועלים גבעתיים :

1
בפני כבוד השופט רונן אילן

מבקש

יחיאל לימוזין - יחיאל מדמון

נגד

משיבים
בנק הפועלים גבעתיים 12640

החלטה

בפניי בקשה במעמד צד אחד למתן צו מניעה זמני, למניעת תחילת ההגבלה על חשבון המבקש, חשבון מספר 563635 בסניף 640 (גבעתיים) בבנק הפועלים בע"מ (להלן: "החשבון").
הבקשה הוגשה במסגרת ההליך העיקרי, שהינו הליך ערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), על פיו מתבקש בית המשפט להורות למשיב שיבטל הבאת כל השיקים שפורטו בהתראת ההגבלה מיום 20.2.14 במניין השיקים שסורבו לצורך הגבלת החשבון, כך שמעשית תימנע הגבלת החשבון.
מעיון בטענות המבקש, בבקשה ובנספחיה, נראה לכאורה כי הודעת ההגבלה הודפסה ביום 20.2.14 ברם לא נשלחה כלל למבקש עד 18.4.14; ועוד נראה לכאורה כי רישום ההגבלה כלל לא נעשה בבנק ישראל עד להגשת בקשה זו ביום 22.4.14, אף שלפי מכתב ההתראה אמורה הייתה ההגבלה להיכנס לתוקף כבר ביום 8.3.14.
בשים לב לכך, לאחר שבחנתי את נימוקי הבקשה, כאשר המבקש מביא בבקשה פירוט של שיקים אותם יש לגרוע מהשיקים שסורבו לצורך החלת ההגבלה על החשבון, כאשר טרם הובאה תגובת המשיב ובהתחשב בכך שאי מתן צו ארעי עלול לגרום למבקש נזק מיידי ובטרם יתקיים דיון בהליך העיקרי, ניתן בזה צו ארעי כמבוקש, אשר יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת.
כל עוד צו ארעי זה עומד בתוקפו, יחולו הוראות סעיף 10 א (א) (1 - 2) לחוק.
המבקש ימציא עותק מבקשתו בהליך העיקרי ומבקשתו לצו הזמני, על נספחיהן, וכן עותק מהחלטה זו לידי המשיב, במסירה אישית, בתוך שלושה ימים, שאם לא כן יפקע צו המניעה הארעי.
המשיב רשאי לבקש את ביטול הצו הארעי תוך 30 ימים מיום שהומצאה החלטה זו לידיו, ועליו להגיש תגובה בכתב להליך העיקרי, תוך 20 ימים מיום שהומצאה הבקשה לידיו.
המזכירות תקבע את ההליך העיקרי לדיון, במעמד הצדדים, לפי היומן.
ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יחיאל לימוזין
נתבע: בנק הפועלים גבעתיים
שופט :
עורכי דין: