ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'בר סרסור נגד קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובע

ג'בר סרסור

נגד

נתבעים

  1. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ
  3. יאסר זייתון (+ = גם צ"ג בהודעת קרנית)

החלטה

1. תם קדם המשפט. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר ולסיכומים בע"פ- ככל שהדבר יתאפשר לבית המשפט, ליום 26/6/14 בשעה 11:40 .

2. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים וכן תיק מוצגים, על פי לו"ז כדלקמן:
התובע- עד ליום 11/5/14 והנתבע ים + צ"ג - הדדית, עד ליום 9/6/14. המסמכים יוגשו וימסרו בו זמנית במקביל לתיק בית-המשפט ולידי הצד שכנגד.
מסמך אשר לא יוגש במועד, לא ניתן להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, לאחר בקשה מנומקת. חרף האמור לעיל- תצהירי חוקרים יוכנו מראש ויוגשו במעטפה סגורה ויסרקו כחסויים מפני הציבור לרבות הצדדים. בפתח הישיבה יוחלט מתי יוצגו ליתר הצדדים להליך. יש להכין מראש עותקים ותמלילי קלטות, ולצרפם לתצהיר החוקר המוצג לעיון בית-המשפט. הודעות בכתב יד יש להדפיס.
לגבי עדים שאינם בשליטה: על כל צד להגיש במועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה הכוללת פירוט של תמצית עדותם, את מקור הידיעה ביחס לתוכן ואת הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם.
זימון העדים ייעשה עם זאת כבר עתה, ראו להלן.

3. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של צד- תוגש בתוך 48 שעות ממועד קבלתם, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. אחרת- לא תישמע. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל, וזאת כדי לייתר את הצורך בעדויות "טכניות" וכיו"ב. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון. התנגדות שתימצא מיותרת ומכבידה תביא להטלת הוצאות.

4. הצדדים ייערכו לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 15 דקות לעד ועד 25 דקות למומחה רפואי/בע"ד וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה - לפני שמיעת הראיות או אחריה.

5. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 5/5/14 - בקשה לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן- לא תותר עדותם.
על הבקשה לכלול את שמו וכתובתו המלאים של כל עד.

6. זימונו של עד שאינו מומחה, מותנה בהפקדת הסך של 400 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט, יחד עם הגשת ההזמנה. זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 1,000 בקופת בית המשפט. זימונו של מומחה רפואי מותנה בהפקדת הסך של 2950 ₪ בקופת בית המשפט ומראש, שאם לא כן,- לא יזומן. זימונו של עד המתבקש להמציא תעצ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחוייב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו עליו ליתן את התעצ/מסמכים.
בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.
פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.
ההזמנות תלקחנה גם למסירה אישית שתבוצע כדין עד ליום 8/5/14 .
הצדדים יזמנו מראש שירותי הקלטה, כדי לאפשר את סיום שמיעת הראיות בו ביום. הזימון יעשה באמצעות ובאחריות ב"כ התובע. בעלות ההקלטה תישאנה הנתבעות 1,2 כמימון ביניים ובסוף ההליך אטיל אותן גם בהתחשב בתוצאותיו ושיקולים נוספים שילקחו בחשבון.
ב"כ התובע ידאג להזכיר לחברת ההקלטות את דבר ההזמנה- שבוע ימים וכן 2 ימי עבודה מראש.

7. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.

8. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.

החלטתי תשלח בפקס עם אישורי מסירה שיסרקו לתיק

ניתנה היום, כ"ו ניסן תשע"ד, 26 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'בר סרסור
נתבע: קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
שופט :
עורכי דין: