ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורי זיידנברג נגד ירוסלב שילקלופר :

בפני כבוד השופטת תרצה שחם קינן

תובע

יורי זיידנברג

נגד

נתבע

ירוסלב שילקלופר

פסק דין

הצדדים ועיקרי הטענות

בפני תביעה לתשלום עבור טיפולי שיניים וצילום הדמיה. לטענת התובע, רופא שיניים במקצועו, פנה אליו הנתבע בבקשה לקבל הצעת מחיר לטיפולי שיניים. תכנית הטיפול כללה עקירת שיניים , כולל תפרים והוספת עצם וכן תותבת זמנית לתפקוד יום יומי, כל זאת כהכנה לביצוע שתלים. הנתבע התבקש לעבור בדיקת C.T לצורך המשך הטיפול. התובע ביצע מספר טיפולים הכוללים עקירת שיניים, הוספת עצם ותותבת זמנית- כל זאת בעלות של 9,000 ₪. לאחר סיום הטיפול עבר הנתבע בדיקת C.T אצל חברה חיצונית בעלות של 1,485 ₪, אשר שולמ ו ע"י התובע. (דומה כי נפלה טעות חישוב בכתב התביעה, ולמרות הסכומים, כאמור בסע' 4 לכתב התביעה, עותר התובע לפיצוי בסך של 10,735 ₪, במקום 10,485 ₪).
לטענת התובע, שילם לו הנתבע סך של 1,000 ₪ בלבד.
התובע צירף לכתב התביעה, בין היתר, כרטיס טיפולים, ממנו עולה כי ביום 12.7.09 נמסרה לנתבע תותבת והוסבר לו הצורך בהשתלה, וכי ביום 25.4.10 ביקר במרפאה.

לטענת הנתבע לא קיבל מהתובע כל הצעת מחיר בכתב. לדבריו בוצע רק חלק מהטיפולים. עוד טוען הנתבע כי שילם סך של 2,700 ₪ עבור עקירות ותותבת זמנית. הנתבע מבקש לקבוע כי טענת התובע, לפיה שילם בשנת 2010 עבור בדיקת ה- C.T, אינה מתיישבת עם טענתו, לפיה לא שילם לו הנתבע עבור טיפולים שבוצעו בשנת 2009, שכן לו אכן כך היה הדבר, לא היה משלם התובע עבור הבדיקה.
עוד טוען הנתבע כי רשימת הטיפולים המצוינים בכתב התביעה אינה תואמת את אלה שאכן בוצעו בפועל, וככל שבוצעו, שילם עבורם במזומן . כן טוען הוא כי הסכומים שסוכמו בין הצדדים אינם הסכומים הנקובים בכתב התביעה.
לדבריו, הסיכום שנערך בין הצדדים הינו כי בשלב ראשוני יבוצעו עקירות ותינתן תותבת זמנית בסך כולל של 2,700 ₪. סכום זה שולם במלואו מיד לאחר הטיפול.
לטענת הנתבע לא התכוון הוא להמשיך בטיפול אצל התובע בשל חוסר שביעות רצונו, ולכן לא נדרש כלל לבדיקת ההדמיה שעליה נדרש לשלם.

הנתבע הוסיף וטען כי בין הצדדים היכרות מוקדמת במהלכה היו הם שותפים בעסק שלא צלח, וקיימים ביניהם סכסוכים כספיים. לטענת הנתבע, יש בכך תרומ ה משמעותית להגשת התביעה.

בדיון שהתקיים ביום 9.4.13 אמר התובע כי טיפל בנתבע, אך הנתבע לא שילם. לדבריו היה מיודד עם הנתבע. לדברי הנתבע ביצע התובע עקירת שיניים, ומסר לו תותבת. הנתבע הכחיש כי בוצעה הש תלת עצם.

בדיון שהתקיים ביום 15.9.13 העידה בת זוגו של התובע, העובדת כסייעת במרפאת התובע, ואמרה כי הנתבע טופל במרפאה, וכי בוצע ניתוח, הוספ ה עצם, ו נעקרו שיניים.

בדיון הסתבר כי התובע תבע את בני משפחתו של הנתבע, לאחר שפשט את הרגל. בדיון העידה גב' רוזמן, שלדבריה ביקש ממנה התובע סכום גבוה יותר מזה שהייתה חייבת לו בפועל.

דיון והכרעה

הצדדים הסכימו לפנות לבדיקת פוליגרף, תוך הסכמה כי ממצאי הבדיקה יכריעו את הסכסוך.

לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי בחוות דעתו של המומחה, בכתבי הטענות ובמסמכים שצורפו להם, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

מחוות דעתו של ד"ר אביטל גנתון עולה כי התובע אכן ביצע השתלת עצם בחניכיו של הנתבע - השתלה עבורה לא שילם הנתבע . עם זאת, המחירים הנקובים בתביעה גבוהים מאלו עליהם סוכם בעת הביצוע. הנתבע שילם סך קרוב ל- 2,700 ₪, סכום זה לא כלל השתל ת עצם. בנוגע לתשלום בגובה 1,485 ₪, עבור תכנון ממוחשב שבוצע ע"י גורם חיצוני- לא הגיע המומחה למסקנה חד משמעית.

לטענת התובע, היה על הנתבע לשלם לו סך של 10,485 ₪, הכוללים תשלום עבור בדיקת C.T, אך שולם סך של 1,000 ₪ בלבד. עבור הטיפולים, טוען התובע כי על הנתבע לשלם סך של 9,000 ₪. מקביעת המומחה עולה כי שולם סך של 2,700 ₪.

בכל הנוגע לתשלום עבור הצילום – המומחה כאמור לא הצליח להכריע בסוגיה זו. בכתב התביעה, עתר התובע לחייב את הנתבע בסך של 1,485 ₪, עבור בדיקת הדמיה ממוחשבת אותה עבר הנתבע, ע"י חברה חיצונית. מדבריה של הסייעת, אשתו של התובע, עולה כי החשבונית, שצורפה לכתב התביעה, אינה חשבונית עבור צילום C.T, אלא עבור המרה של התצלום. לדבריה, לא צפה התובע כי הנתבע יפסיק להגיע למרפאה, ופנה לביצוע ההמרה, על מנת לבצע בצורה טובה את ההשתלה. החשבונית, אשר צורפה לכתב התביעה, ואשר הוצאה על שם התובע, מתייחסת לצילום הנתבע, ומחזקת את עדותה של העדה.

נוכח קביעת המומחה, לפיה הסכומים, הנתבעים, גבוהים מהסכומים שנקבעו בין הצדדים, ונוכח הקביעה כי הטיפולים בוצעו, אני מעמידה את החוב, בניכוי סך של 2,700 ₪, על דרך האומדן, על סך של 4,300 ₪, ובצירוף סך של 1,485 ₪ על סך של 5,785 ₪, אותם ישלם הנתבע לתובע וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין , שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪, וזאת בתוך 30 יום.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ו ניסן תשע"ד, 26 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורי זיידנברג
נתבע: ירוסלב שילקלופר
שופט :
עורכי דין: