ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוברט רונן נגד גזיאל אבנר בע"מ :

החלטה בתיק בש"א 2252/14

לפני: כבוד הרשם גיא שני

המבקשים:
1. רוברט רונן

2. דניאל רונן

3. רויטל רונן (גבאי)

4. מוריס רונן

5. רוזה רונן

נ ג ד

המשיבים:
1. גזיאל אבנר (2000) בע"מ

2. רוני רונן

בקשה להארכת מועד

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק-דין של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום 10.2.2014 (ה"פ 20589-06-13), שבו נדחתה תובענה שהגישו המבקשים בעניין ביטול הסכם מכר שנכרת בין הצדדים.

בפתח הדברים אציין כי הבקשה להארכת מועד הוגשה ביום 26.3.2014, וכי תגובת המשיבה 1 הוגשה ביום 30.3.2014. אולם, התיק לא הועבר לטיפולי, שכן המזכירות סברה כי יש להמתין גם לתגובתו של המשיב 2. כעת, נוכח הבקשה למתן החלטה, הובא התיק לפניי.

בחנתי את הבקשה והתגובה ולא ראיתי ליתן ארכה כפי המבוקש.

איני רואה צורך לחזור על ההליכים השונים שננקטו על-ידי המבקשים במטרה להביא לביטול ההסכם בין הצדדים, ואסתפק בהפניה לדבריו ולביקורתו של בית המשפט קמא בעניין זה – בעיקר החל מסעיף 25 לפסק-דינו. על רקע זה, לא שוכנעתי בקיום טעם מיוחד המצדיק דחייה ממושכת בהגשת הליך הערעור על פסק-הדין בה"פ 20589-06-13; אדרבא, סבורני כי יש להימנע מפיצול ההליכים וגרירתם, ויש לחתור לריכוז הבירור השיפוטי. לא מיותר להדגיש, כי המשיבה-עצמה נקטה בהליך ה"פ 20589-06-13 לאחר שהגישה את ע"א 131/13 (ראו סעיף 3 לבקשה להארכת מועד). עובדה זו מחלישה עוד יותר את הטענה כי ראוי להמתין לפסק-הדין בע"א 131/13 ורק אז לפתוח הליך ערעורי חדש על פסק-הדין בה"פ 20589-06-13. אציין, כי ע"א 131/13 קבוע כעת לדיון לפני הרכב בתאריך 7.10.2014.

לאור האמור, אין מקום להאריך את המועד להגשת ערעור על פסק-הדין בה"פ 20589-06-13 עד לאחר פסק-הדין בע"א 131/13. עם זאת, מכיוון שהבקשה הוגשה בתוך המועד הקבוע בדין להגשת ערעור (גם אם סמוך "לרגע האחרון"), מצאתי לנכון לאפשר את הגשת הערעור תוך 7 ימים, וזאת בכפוף לכך שהמבקשים ישלמו למשיבה 1 את הוצאות הבקשה שלפניי בסך של 3,500 ₪.

אשר על כן, אני מורה בזאת כדלקמן:

1. המבקשים רשאים להגיש את הערעור על פסק-הדין בה"פ 20589-06-13 תוך 7 ימים מעת המצאת החלטה זו, ובלבד שיציגו, עד לאותו מועד, אישור בדבר תשלום הוצאות המשיבה 1 בסך של 3,500 ₪. יובהר כי הצגת אישור על תשלום ההוצאות מהווה תנאי לקבלת ההליך לרישום.

2. ככל שיוגש ההליך כאמור בסעיף 1 לעיל, יציינו המבקשים בפתחו את דבר הארכה ויצרפו עותק של החלטתי-זו כנספח. המזכירות מתבקשת לתייק עותק של ההחלטה בתיקי השופטים.

3. ככל שיוגש ההליך כאמור בסעיף 1 לעיל, ייקבע מועד קרוב להפקדת עירבון, ולאחר ההפקדה יועבר התיק ליומן לשם בחינת האפשרות וההצדקה לקביעת התיק באותו מועד ולפני אותו הרכב שידון בע"א 131/13.

4. החלטה זו תומצא לצדדים ללא דיחוי, באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, כ"ט בניסן תשע"ד (29.4.2014).

גיא שני, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: רוברט רונן
נתבע: גזיאל אבנר בע"מ
שופט :
עורכי דין: