ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה עיני נגד ביטוח חקלאי :

בפני כבוד השופטת סבין כהן

תובעים

משה עיני

נגד

נתבעים

ביטוח חקלאי - חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מהיום, תמונה דר' הרינג רחל מרח' הגליל 43 כפר סבא כמומחה מטעם ביהמ"ש.

2. המומחית תקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 1/3/11 נשוא התובענה ותתייחס לקשר הסיבתי שבין התאונה לבין נזקי התובע ובמיוחד תתייחס ל:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן- מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבו בעתיד.
ה. המומחית תחווה דעתה בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום אחר.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחית כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים ופרוטוקולי ם וועדות המל"ל (ניתן להעביר מידע באשר לנכויות בתחומים שונים מתחום התמחותה של המומחית) .
המומחית תציין בחוות דעתה אלו מסמכים היו לפנייה לצורך מתן חוות הדעת.

4. לאור מצבו הרפואי של התובע כפי העולה מהתיעוד הרפואי ובנסיבות של תיק זה, תישא הנתבעת בשכרה של המומח ית וזה יובא בחשבון בסופו של הליך.

5. המומחית לא תבדוק התובע לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחית שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומח ית מתבקש ת להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. עד ליום 15/6/14 יגיש בא כח התובע תחשיב נזק מ עודכן, ובא כח הנתבעת עד ליום 15/7/14.
בתוך אותה תקופה יודיע כל אחד מהם לבית המשפט אם מוכן הוא לדיון לפי סעיף 4ג לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.
ככל שמעוניינים הצדדים במתן הצעה לפשרה חלף התייצבות לדיון, יודיעו על כך לביהמ"ש, יקדימו הגשת תחשיבי הנזק, וביהמ"ש ישלח הצעתו באמצעות הדואר ככל שיתאפשר.

8. קובעת ישיבת קדם משפט ליום 18/9/14 בשעה 9:30 .

9. ככל שקיימת הכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע על כך המומחה לביהמ"ש תוך 7 ימים.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ד, 24 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה עיני
נתבע: ביטוח חקלאי
שופט :
עורכי דין: