ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי נגד המועצה הדתית חיפה :

בפני כבוד השופטת נאוה בן אור

המבקשים

  1. עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי
  2. קרן וולף
  3. ארז וולף

נגד

המשיבות

המועצה הדתית חיפה
המועצה הדתית גבעתיים
המועצה הדתית שדרות
המועצה הדתית בת-ים

החלטה

דין הבקשה להימחק מן הטעם שבית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בה.

כעולה מן הכותרת, המועצות הדתיות שהן המשיבות בבקשה לאישור התובענה נגדן כתובענה ייצוגית אינן מצויות בתחום שיפוטו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.

טענת המבקשים לפיה המועצות הדתיות הן מוסד ממוסדות המדינה ולפיכך יש לראותן כזרוע הארוכה של המדינה וממילא הסמכות המקומית הרלוונטית היא בכל הארץ, אינה יכולה להתקבל.

חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 קובע, אמנם, כי את המועצה הדתית מקים השר לשירותי דת, אולם הרכבה נקבע, ברובו, על ידי הרשות המקומית (45% מחברי המועצה) והרבנות המקומית (10% מחברי המועצה, ראו סעיף 3 לחוק). זאת ועוד, בתקציבה של המועצה הדתית נושאת הן הממשלה והן הרשות המקומית, כמפורט בסעיפים 11א-11ז לחוק. המדובר, אפוא, באורגן העומד בפני עצמו ואינו "זרוע ארוכה של המדינה".

לא למותר להפנות, בהקשר זה, לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, הקובע, בסעיף 2, כי חובת מכרז חלה על "המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה". לו נכונה טענת המבקשים, לא היה כל צורך למנות בנפרד את המועצה הדתית כגוף שחלה עליו חובת מכרז, שהרי ממילא חלה חובה זו על "המדינה".

כך גם בפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"צ 3775/06 התנועה המסורתית נ' ראש הממשלה (מיום 2.8.07) נדחתה עתירה שעניינה סירובו של המשרד לענייני דתות לעסוק בענייני תפעול מקוואות ולאפשר כניסתם של אנשי העותרת, בליווי גרים העוברים תהליך גיור, לטבילה במקוואות ציבוריים המנוהלים על ידי המועצות הדתיות. העותרת טענה כי המועצות הדתיות, הנמצאות בפיקוחה של הרשות הארצית לשירותי דת במשרד ראש הממשלה, פוגעות בשיוויון. בית המשפט העליון פסק, כי המדובר בהחלטה של מועצה דתית המצויה בסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים מכוחו של סעיף 4(א) לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, ולפיכך עומד לעותרת סעד חלופי. הנה כי כן, החלטתה של מועצה דתית עומדת בפני עצמה, שכן מועצה דתית עומדת בפני עצמה, גם אם היא מפוקחת, באופן זה או אחר, על ידי המשרד לשירותי דת (או הרשות הארצית לשירותי דת כפי שהיה באותה עתירה).

מכאן מסקנה, כי אין לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית כלפי מועצה דתית שאינה מצויה בתחום שיפוטו, ואני מורה על מחיקתה.

המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לב"כ המבקשים .

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ד, 23 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי
נתבע: המועצה הדתית חיפה
שופט :
עורכי דין: