ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניין בע"מ - מחמט בוזקיר :

בית הדין הארצי לעבודה

בשא000286/09

עע 000205/09

פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע"מ המבקשת

מחמט בוזקיר המשיב

בפני: השופט עמירם רבינוביץ, השופטת נילי ארד, השופט שמואל צור

נציג עובדים מר אהוד נבות, נציג מעבידים מר משה אורן

ה ח ל ט ה

השופט שמואל צור

1. לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בתל-אביב –יפו (השופטת מיכל לויט ונציגי הציבור מר ולדמן ומר המר; עב' 5204/06), בו חויבה המבקשת לשלם למשיב פיצויי פיטורים, פיצוי על אי ביצוע הפרשות לפנסיה, תשלום תמריץ אי היעדרות, פדיון חופשה והוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. הבקשה מתייחסת לעיכוב ביצועו של פסק הדין בכל הנוגע לפיצויי פיטורים.

2. המשיב הינו עובד זר אזרח תורכיה, אשר הועסק על ידי המבקשת בעבודות בניה באתרים שונים, החל מחודש דצמבר 2001. בחודש יוני 2005 הופסקה עבודתו של המשיב במבקשת, עקב שינוי שיטת ההעסקה של עובדים זרים בענף הבניין בהתאם להחלטת הממשלה והמשיב עבר לעבוד אצל מעסיק חדש.

3. בבית הדין האזורי בתל-אביב התבררה תביעה שהגיש המשיב לתשלום הפרשי שכר עבודה, פיצויי פיטורים, פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פדיון חופשה ותשלומים אחרים המגיעים לו, לטענתו, בשל תקופת עבודתו אצל המבקשת וסיומה. בית הדין קיבל את תביעת המשיב בחלקה.

4. על פסק הדין הגישה המבקשת ערעור לבית דין זה ועימו בקשה לבית הדין האזורי לעיכוב ביצועו. בהחלטה מיום 28.4.09, נעתר בית הדין האזורי באופן חלקי לבקשה והורה לעכב את ביצוע פסק הדין בכל הנוגע לפיצוי על אי הפרשות לפנסיה ותשלום תמריץ אי היעדרות. מכאן הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לנו לגבי סכום החיוב בפיצויי פיטורים.

5. המבקשת טוענת כי סיכוייה לזכות בערעור טובים, הן לעניין הרכיבים שבית הדין האזורי עיכב את תשלומם והן לעניין רכיב פיצויי פיטורים, שתשלומו, כאמור, לא עוכב. עוד טוענת המבקשת כי סיכוייה להיפרע מן המשיב במקרה בו יתקבל ערעורה קלושים, שכן מדובר במהגר עבודה אשר אינו מתגורר בארץ.

6. המשיב משאיר לשיקול דעת בית הדין את ההחלטה אם לעכב את ביצועו של רכיב פיצויי פיטורים אם לאו. זאת לאור השאלה המשפטית המתעוררת בערעור בעניין זכאות של עובדים זרים לפיצויי פיטורים בשל המעבר להעסקה במשטר התאגידים, שטרם הוכרעה בערכאת הערעור. בקשר לכך מבקש המשיב כי ככל שבית הדין יחליט לעכב את הביצוע, שיורה על הפקדת הסכום כתנאי לעיכוב ביצוע. עוד מציין המשיב כי המבקשת עצמה טענה שהיא מצויה בקשיים כלכליים נוכח תביעות רבות העומדות נגדה.

7. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק דין. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל, במיוחד כשמדובר בחיוב כספי. טעם מיוחד לעיכוב ביצוע מותנה, בדרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד, הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והשני, סיכויי הערעור (ראו: רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', תקדין, תק-על 2000(3), 2459; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית 1995 עמ' 859 ואילך והאסמכתאות שם). כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי על המבקש, הנטייה היא שלא לעכב את ביצוע הפסק אלא אם כן יוכח כי המבקש לא יוכל לגבות את כספו אם יזכה בערעור (ע"א 9296/03 עזרא אהרוני - יוסף מנשה ואח', פ"ד נח (2) 301, 305-304).

8. לאחר שנתנו דעתנו לבקשה ולתגובה לה, לרבות לפסק הדין של בית הדין האזורי, הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה. השאלה שעמדה לדיון בבית הדין האזורי היתה האם, במעברו של המשיב למעסיק החדש בהתאם להחלטת הממשלה, יש כדי לזכותו בפיצויי פיטורים. הואיל ומתעוררת בערעור שאלה משפטית עקרונית לגבי זכות לפיצויי פיטורים עם המעבר להעסקת עובדים זרים בענף הבנייה במסגרת תאגידים, מצאנו לנכון לעכב את ביצוע תשלום רכיב זה עד להכרעה בערעור. זאת בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד בקופת בית דין זה את הסכום הפסוק ברכיב פיצויי הפיטורים או שתפקיד בקופת בית הדין ערבות בנקאית בגובה הסכום, תוך 21 ימים מיום המצאת החלטה זו. אם לא יופקד הסכום או הערבות כאמור, יעמוד פסק הדין לביצוע בלא סייג.

9. סוף דבר- הבקשה לעיכוב ביצוע מתקבלת באופן חלקי, כאמור בסעיף 8 לעיל. שאר התשלומים ישולמו למשיב כאמור בפסק הדין. אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"ט אייר, תשס"ט (13 מאי, 2009) ותישלח לצדדים.

_________________ ______________ _______________

השופט עמירם רבינוביץ השופטת נילי ארד השופט שמואל צור

_____­­­­­_________________ _____________________

נציג עובדים מר אהוד נבות נציג מעבידים מר משה אורן