ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף כהן נגד המל"ל :

1


בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 002737/08

בפני: כב' השופטת עידית איצקוביץ

נציג ציבור (עובדים): מר מופיד עותמן

נציג ציבור (מעבידים): מר ברט שמריהו

בעניין:

קדח מוחמד טאהא

המערער

- נ ג ד -

לשכת שירות התעסוקה

ע"י ב"כ עוה"ד

דורית שלוש

המשיב

פסק דין

1. בפנינו ערעור כנגד החלטה של ועדת ערר שליד לשכת שירות התעסוקה בנצרת מתאריך 2.5.07, אשר דחתה את הערר שהגיש המערער כנגד רישום הסירוב בגין הפנייה לקורס "חשמלאי שירות מכשירים ביתיים" מתאריך 29.1.07.

2. בדיון אשר התקיים בערעור טענה ב"כ המשיב כי התובענה התיישנה, מאחר ומדובר בהחלטה מתאריך 2.5.07 והערעור הוגש לבית הדין בתאריך 18.11.08.

3. המערער טען בדיון כי הסיבה לאיחור בהגשת הערעור נבעה מבעיות הנפשיות מהן הוא סובל ועל כך הוא ביקש להמציא אישורים רפואיים.

בנוסף, טען המערער כי לאחר שהוא קיבל הפנייה לקורס, הוא היה בראיון ואמרו לו שיתקשרו אליו. המערער לא החזיר את ההפניה מאחר שהוא לא קיבל תשובה, הקורס עדיין לא נפתח ונרשם לו סירוב שלא כדין.

4. בנוסף לטענת התיישנות, טענה ב"כ המשיב כי המערער קיבל הפנייה לקורס בתאריך 29.1.07, הוא לא הלך למכללה כפי שנדרש ממנו וחזר ללשכה רק בתאריך 5.2.07.

באשר למצבו הרפואי של המערער, טענה ב"כ המשיב כי הוא עבר ועדה רפואית בתאריך 16.12.08 ונקבע כי הוא מסוגל לעבודה חלקית של 4 שעות ביום, לא בגובה רב, לא עם כלים חדים, במשך שלושה חודשים. בתקופת ההפנייה לקורס לא הייתה למערער כל הגבלה לעבודה.

5. טענת התיישנות:

בהתאם לתקנה 69 (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, "מועד להגשת ערעור תעסוקה הוא שישים ימים מיום מתן ההחלטה בערר או מיום שבו הומצאה לעורר ההחלטה, אם ניתנה שלא בפניו, לפי המאוחר".

בענייננו, אין חולק כי ההחלטה נמסרה למערער בתאריך שבו התכנסה הוועדה, 2.5.07, והערעור הוגש לבית הדין בתאריך 18.11.08, קרי, הרבה מעבר ל-60 ימים שנקבעו בתקנות.

6. בית הדין הארצי פסק בדיון מ"ט/170-0 אוריאל פרת - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"א 132, בעמ' 135:

"יש להבחין בין מועד להגשת תובענה, דהיינו - המועד לעשיית פעולה כדי להביא עניין לפני בית הדין, לבין מועד לעשיית פעולה במהלך המשפט, דהיינו - התובענה אשר כבר הוגשה. רק במקרה האחרון נתונה לבית הדין סמכות להארכת מועד על פי תקנה 105 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשכ"ט - 1969. במקרה הראשון ניתן להאריך מועד רק אם נקבעה אפשרות כזו במפורש בתקנות הדנות במועד להגשת התובענה".

(ראו בנדון גם את פסקי הדין של בית הדין הארצי בדיון נב/188-0 שושנה איצקוביץ - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ה 82).

הלכה זו, שניתנה בענייני ביטוח לאומי, חלה גם במקרה שבפנינו – ערעור על החלטה של ועדת ערר מטעם המשיב. אין לבית דין זה סמכות להאריך את המועד שנקבע בתקנות, שאמנם כפוף להוראות חוק התיישנות, התשנ"ח–1958, הקובעות עילות להארכת התיישנות או להפסקת מרוצה או המונעות את עצם העלאת טענת ההתיישנות.

המערער טען לבעיות נפשיות, אשר מנעו ממנו את האפשרות להגיש את הערעור במועד.

המערער המציא אישור מטעם המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזרע לפיו הוא היה בטיפול במרפאה עכו - מבוגרים מתאריך 26.7.05 עד 15.3.06 ומ-25.2.08 עד היום. מדובר בטיפול אמבולטורי, שלא מנע מן המערער את היכולת להגיש ערעור בבית הדין, כאשר אף בתקופה הרלוונטית לאחר קבלת החלטת הוועדה הוא לא היה בטיפול כלל.

כן, המציא המערער אישורים עדכניים של רופא פסיכיאטר לגבי ביקוריו, מהם עולה אבחנה של "אפקט דיכאוני, בהכרה צלולה, ללא סימני פסיכוזה, לא גילה מחשבות אובדניות".

אין באותם מסמכים רפואיים כל הוכחה על כך שהמערער לא היה מסוגל לטפל בענייניו עקב מחלה נפשית בתקופה הרלוונטית, או כי הייתה סיבה אחרת אשר מנעה ממנו להגיש את הערעור ושמהווה עילה להארכת תקופת ההתיישנות או להפסקת מרוצה.

לאור זאת, אנו סבורים כי דין הטענה להתקבל.

7. מעבר לנדרש נציין כי גם לגופו של העניין, דין הערעור להידחות. המערער קיבל הפנייה לקורס הכשרה בטמרה ביום 29.1.07 אך לא הגיע לראיון לצורך קבלתו לקורס ולא פנה למרכז הכשרה, ולא הוכיח את טענתו שהוא אכן היה בראיון ונאמר לו לחכות לתשובה. המערער מתייצב בלשכת התעסוקה שנים רבות והוא ידע או עליו היה לדעת כי כל עוד הוא לא התחיל את הקורס עליו היה לחזור ללשכה ולהתייצב, אך חזר רק ביום 5.2.07. לאחר מכן קיבל המערער הפנייה לקורס גננות נוי, שהוא סיים בהצלחה, אך אין קורס זה רלוונטי לרישום הסירוב, שהיה בתאריך 5.2.07, כאמור.

המערער לא עשה את המאמצים הסבירים הנדרשים ממנו כדי להתקבל לקורס אליו הוא הופנה ולכן, כדין נרשם לו סירוב.

8. לאור האמור לעיל, אנו דוחים את הערעור.

בהתחשב כי מדובר בתובענה בתחום של ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות.

9. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום י"ט באייר, תשס"ט (13 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

__________________ ________________ _________________

עידית איצקוביץ-שופטת מר מופיד עותמן מר ברט שמריהו

נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

מירית