ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל מלכה נגד פולק ריצ'ארד ו-60 אחרים :


בפני כבוד השופט יחזקאל קינר

מבקשים

  1. דניאל מלכה
  2. ישי זלמנוביץ

נגד

משיבים

1-61. פולק ריצ'ארד ו-60 אחרים

החלטה

הודעת המבקשים מיום 18.3.14 בנושא הבקשה לתחליף המצאה

נתבעים שנפטרו ( 7, 9, 11, 12, 21, 38, 60) – האמור בסעיף 1 להודעה אינו ברור. ניתן צו לאפוטרופוס הכללי (שלהבנתי מקבל העתקי בקשות לקבלת צווי ירושה/צווי קיום צוואה המוגשות הן לרשם לענייני ירושה והן לבתי הדין הרבניים) למסור לב"כ התובעים תשובה בכתב האם הוגשו בקשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי הנתבעים 7, 9, 11, 12, 21, 38, 60 או מי מהם, ולגבי כל מי שהוגשה בקשה כזו, האם הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה ויצורף העתקו, ויצויינו גם כתובותיהם של היורשים, כפי שצויינו בבקשה. כן יציין האפוטרופוס הכללי לגבי כל מי שהוגשה לגבי עזבונו בקשה כאמור את הערכאה אליה הוגשה הבקשה ואת מספר התיק.
לגבי נתבעים 9, 11, 12 – נא לצרף את הפניות שנעשו בכתב לעו"ד דיאמנט, ב"כ הנתבעת 10, והפנייתו להנחיה בהחלטה מיום 31.1.14 לגבי שיתוף פעולה בהמצאת הפרטים והמסמכים הנדרשים לגבי נתבעים אלה (עמ' 1 לאותה החלטה ש' 10-11).

נתבעים 39, 45, 46, ו-57 – רשמתי בפני את המידע כי אותרו וכי בוצעה/תבוצע להם מסירה של כתב התביעה. . מובן כי יש לשמור את אישורי המסירה לנתבעים אלה. לגבי נתבעים 45א-45ד לא ראיתי בתכתובת שצורפה כי עו"ד בבג'נוב הודיע כי הוא מייצגם – נא לצרף .

נתבעים 51-52 – לאור הנסיונות שתוארו לאתרם, וחלקם המזערי בנכס, מתיר תחליף המצאה בתנאים שנקבע ו בהחלטה מיום 31.1.14, וכן המצאה עבורם לנתבעים 53-56, ולב"כ הנתבעים 48-50 (ביחד עם החלטה זו).

נתבעים 3, 4, 29, 30, 47 ו-32 – מתיר תחליף המצאה, בתנאים שנקבעו בהחלטה מיום 31.1.14.

נתבע 59 (רמי להב) – לאור חלקו המשמעותי יחסית בנכס, היותו בעל מספר ת.ז. ורישום זכויותיו בעקבות עסקת מכר לפני שנים ספורות – איני נכון לקבל את התשוב ה הלקונית כי לא עלה בידי המבקשים לאתרו. איני מתיר תחליף המצאה . על התובעים לאתרו בכל דרך אפשרית. ככל שיידרשו צווים ללשכת רישום המקרקעין או לגורמים אחרים לצורך איתורו, יש לפנות בבקשה מתאימה.

באשר לנספח ג' – נוסחו מספק בכפוף לתיקונים הבאים:
במקום הפיסקה האחרונה יבוא: "את כתב התביעה ניתן לקבל במשרדנו. עליכם להגיש כתב הגנה תוך 45 יום מפרסום הודעה זו, וככל שלא יוגש כתב הגנה במועד, ניתן יהיה לתת נגדכם פסק דין בהעדר הגנה".
ניתן להשמיט את שם המייצג וכתובתו בפיסקה השנייה, אך יש להוסיף את כתובת משרד ב"כ התובעים וטלפון להתקשרות בתחתית המודעה.

באשר לסעיפים 14-15 להודעת המבקשים – בית המשפט מודע לקשיים הכרוכים באיתור עשרות נתבעים אשר לחלקם שברי אחוזים במגרש נשוא התובענה, ומנסה להקל עימם ככל הניתן בנושא תחליפי המצאה. הדרישות המוצבות בפניהם שהצטמצמו בהחלטה זו הן דרישות מינימליות.

ניתנה היום, י"ח ניסן תשע"ד, 18 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל מלכה
נתבע: פולק ריצ'ארד ו-60 אחרים
שופט :
עורכי דין: