ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עווד עלי נגד קיסר תעשיות ושיווק :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 003290/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

13/05/2009

בעניין:

עווד עלי

ע"י ב"כ עו"ד

חסן עלי עלימי

התובע

נ ג ד

קיסר תעשיות ושיווק בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

פלג יצחק

הנתבעת

נוכחים:

ב"כ התובע

ב"כ הנתבעת ומר אדי טל - הבעלים של הנתבעת

פרוטוקול

ב"כ התובע:

התובע לא יכל להגיע היום לדיון בשל המצב הבטחוני.

אני מצהיר לפרוטוקול שאני מייצג את התובע ושיש לי סמכות להגיע להסכם פשרה בתיק זה.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,500 ₪ נטו כפיצויי פיטורים וזאת עד ליום 10/06/2009.

2. הסכום ישולם בהמחאה שתרשם לפקודת ב"כ התובע ותשלח באמצעות דואר רשום לכתובת ב"כ התובע: כפר קרע 30075 ת.ד. 421.

3. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

4. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ __________________________

ב"כ התובע ב"כ הנתבעת והבעלים של הנתבעת

פסק – דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום 13 במאי, 2009 (י"ט באייר תשס"ט) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון