ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ נ אורורה פידלטי :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

הפ 001390/09

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

12/05/2009

בעניין:

ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

ע"י בא כח עוה"ד

יואב חובב

המבקשת

נ ג ד

1. אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע"מ

2. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

המשיבות

החלטה

בתובענה שלפני עותרת המבקשת לאשר את החלפת אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן") המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב) שהנפיקה המבקשת בהרמטיק נאמנות (1975) בע"מ.

בהתאם להוראות סעיף 35טו לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, יש להודיע על הליך משפטי שהנאמן צד לו לרשות ניירות ערך ולבורסה, ורשאי יו"ר הבורסה להתייצב ולהשמיע את דברו בעניין.

המבקשת צירפה לתובענתה נוסח של הודעה מטעם הנאמן בקשר עם התובענה אותה אמור הנאמן לשלוח לרשות ניירות ערך (נספח ח2) אולם לא מצאתי שהודעה כאמור נשלחה לרשות ניירות ערך. לפיכך הנני מורה למבקשת ולנאמן להודיע על התובענה לרשות לניירות ערך.

ככל שהרשות לניירות ערך מבקשת להגיב לתובענה, תעשה כן בתוך 10 ימים.

המזכירות תעלה את התיק ללשכה בחלוף המועד האמור.

מזכירות בית המשפט תמציא עותק מהחלטה זו לבא כוח המבקשת ולמשיבות בפקסימיליה

ניתן ביום י"ח אייר, תשס"ט ( 12 מאי, 2009) בלשכה.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא