ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רועי נגד מדינת ישראל :

4


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

עפ"א 000222/09

על תיק פ' 1233/07

בפני:

כב' השופטת אסתר הלמן, אב"ד

כב' השופט אשר קולה

כב' השופט יונתן אברהם

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

רועי ארזי

המערער

נ ג ד

מדינת ישראל

המשיבה

נוכחים:

בשם המערער עו"ד הגב' ניצה כהן.

בשם המשיבה עו"ד איריס שירן.

המערער בעצמו.

- ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת, (כב' הנשיא ת. כתילי), בת.פ. 1233/07, מיום 24/02/09 -

פסק דין

1. המערער הורשע על פי הודאתו, בעבירות של החזקת סם מסוכן לשימוש עצמי, (מס' רב של מקרים), בכך שביום 27/09/05 החזיק בביתו סם מסוג חשיש במשקל של 0.49 גרם נטו, ובמשך 4 השנים שקדמו למועד זה החזיק ברשותו סם מסוג חשיש במועדים שונים. בנוסף, הודה המערער באישום מצורף, בהחזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, בכך שביום 11/04/05 נמצאו בביתו כמויות של סמים כמפורט להלן: 29.2762 גרם נטו סם מסוג חשיש, 1.8365 גרם נטו סם מסוג קנבוס, 0.8921 גרם נטו סם מסוג קוקאין ו - 5 טבליות סם מסוג MDMA.

2. בית המשפט קמא דן את המערער ל - 4 חודשי מאסר בפועל, לריצוי בדרך של עבודות שירות, 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך של 3,000 ₪.

3. המערער הגיש ערעור על גזר הדין, בטענה כי הוא מופרז לחומרא, והוא מבקש להקל בעונשו ע"י ביטול עבודות השירות שהוטלו עליו והטלת של"צ במקומם.

בין נימוקי הערעור מונה המערער את הודאתו המיידית בכתבי האישום שבת.פ. 1233/07 (שלום נצרת) ובתיק המצורף (3063/06), את גילו הצעיר, העובדה שעברו הפלילי נקי, פרט להרשעה בזמן השירות הצבאי שעניינה העברת מידע כוזב במחשב. בנוסף, ב"כ המערער הפנתה לתסקיר שרות המבחן, לבדיקות השתן הנקיות שנמצאו בבדיקות שערך לו שרות המבחן ולהמלצה בתסקיר, להמנע מהרשעת המערער, בכדי שלא לפגוע באפשרות הלימודים והתעסוקה שלו.

עוד נטען בהודעת הערעור, (סעיף 7), שהעבירות בוצעו במהלך חודשיים, (וזאת בניגוד לעובדות בהן הודה המערער), ומאז חלפו 4 שנים, שבמהלכן לא ביצע עבירות נוספות.

על פי טיעוני הסניגורית, למעט תקופה קצרה לאחר השרות הצבאי שבה השתמש המערער בסמים, הוא ניהל אורח חיים נורמטיבי, שירת שירות צבאי מלא לשביעות רצון מפקדיו, וכיום מועסק בעבודה מסודרת, לשביעות רצון מעסיקיו, ואף תורם מזמנו וממרצו להתנדבות בגופים שונים.

המערער עובד כ - 3 שנים בשרותי "קייטרינג", סיים קורס אנימציה תלת מימדית ובכוונתו להמשיך לימודיו בחו"ל באופן אקדמי.

לטענת המערער, לא ניתן משקל הולם לנסיבותיו האישיות ולהמלצות תסקיר שרות המבחן, שהוא גוף מקצועי שנותן המלצתו לאחר הכרות מעמיקה עם המערער. לעמדת ב"כ המערער, עונש של עבודות שירות איננו עולה בקנה אחד עם חומרת מעשיו של המערער ועם השינוי הדרסטי שעבר בשנים האחרונות, ויביא לפיטוריו ממקום עבודתו, שבו התקדם לאורך השנים.

4. ב"כ המשיבה ביקשה לדחות את הערעור. לעמדתה, גזר הדין הוא מאוזן ואיננו חמור כלל וכלל, בהתחשב בכך שהמערער הורשע בשני כתבי האישום, שעניינם החזקת סמים במשך תקופה ארוכה. בתגובה לטענות בנוגע לשרותו הצבאי המלא, הפנתה ב"כ המשיבה לעברו הפלילי של המערער הכולל הרשעה בעת שירותו הצבאי. ב"כ המשיבה הדגישה גם את העובדה שהמערער המשיך לבצע עבירות, גם לאחר שנתפס כשברשותו סמים.

בנוגע לחשש כי עונש המאסר בדרך של עבודות שירות יביא לפיטוריו של המערער, הפנתה ב"כ המשיבה למכתב המעסיק וטענה כי הדבר איננו עולה מתוך המכתב.

5. המערער חטא בעבירות סמים חמורות, שבוצעו במהלך תקופה ארוכה.

לא מדובר במעידה חד פעמית, אלא בהזדמנויות רבות בהן החזיק ברשותו סמים לאורך שנים. יתר על כן, באפריל 2005 נתפסו ברשותו סמים מסוגים שונים, בכמות שלא לצריכה עצמית, והדבר לא מנע ממנו להחזיק בביתו חודשים ספורים לאחר מכן, שוב סם מסוכן מסוג חשיש.

6. המערער קיבל אחריות למעשיו בפני שרות המבחן, אם כי לא באופן מלא. הוא הודה כי השתמש בקנבוס, אך טען, כי יתר הסמים נתפסו ברכבו, (ולא בביתו, כפי שהודה בבית המשפט), בשל קשריו החברתיים אז. בדיקות השתן שנערכו לו היו תקינות ואישרו את טענתו, כי הוא נקי מסמים מזה שנתיים, אם כי בדיקת שתן שנערכה לו על ידי הממונה על עבודות השירות, נמצאה לא תקינה.

שרות המבחן העריך, כי אין למערער בעיות התמכרות לסמים, דפוסי חשיבותו תקינים והוא ביצע את העבירות כחלק מתקופת ההתבגרות, לכן, המליץ לבטל את ההרשעה ולהטיל על המערער של"צ. הערעור, כאמור, מתמקד בהקלה בעונש בלבד, על ידי ביטול עונש המאסר בפועל, ואין בפי המערער בקשה לבטל את הרשעתו. לא מצאנו כל חומרה בגזר הדין של בית המשפט קמא; גזר הדין הוא מאוזן וניתן בו ביטוי לשיקולים העומדים לזכותו של המערער. אכן, מדובר בבחור צעיר, בן למשפחה נורמטיבית, זו הסתבכותו הראשונה עם החוק, למעט העבירה שביצע בעת שרותו הצבאי, אורח חייו, כפי המתואר בתסקיר, הינו יציב וחיובי ככלל.

7. אלמלא כל הנימוקים שהובאו לעיל, ובפרט השינוי החיובי שחל באורחות חשיבתו והתנהגותו של המערער, יש להניח, כי עונשו של המערער היה חמור מזה שנגזר עליו, ולא שוכנענו מטיעוני ב"כ המערער, כי קיימים נימוקים מיוחדים המצדיקים הקלה נוספת בעונשו של המערער. אין גם כל אינדיקציה לכך שריצוי עונש עבודות השירות יביא בהכרח לאיבוד מקום פרנסתו של המערער. מכל מקום, ניתן לצמצם את הפגיעה האפשרית בתעסוקתו של המערער על ידי כך שעבודות השירות ירוצו, ככל הניתן, בתקופה שתתאים לצרכי העבודה.

8. התוצאה היא, שאנו דוחים את הערעור.

המערער יתייצב לריצוי עונשו בדרך של עבודות שירות במעון חברת נעורים בתל מונד, ביום 17/05/09, אלא אם כן יקבע לו הממונה מועד אחר לתחילתן.

אנו ממליצים בפני הממונה לבחון את האפשרות לדחות את מועד הריצוי של עבודות השירות לתקופה שתתאים לעבודתו של המערער, בכדי להפחית את הפגיעה האפשרית בפרנסתו.

על המערער להתייצב במועד שנקבע לתחילת ריצוי עבודות השירות, או במועד אחר שיקבע לו על ידי הממונה, בפני המפקח האחראי במתחם כלא חרמון, בשעה 08.00.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לממונה על עבודות השירות.

ניתן היום 12/05/09, במעמד הנוכחים.

אסתר הלמן, שופטת, אב"ד

אשר קולה, שופט

יונתן אברהם, שופט

חנה