ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניהאד חביבאללה נגד כנאנה כנאנה ואח' :

1


בתי המשפט

בית משפט המחוזי בנצרת

בש"א 000870/09

בתיק עיקרי: ת.א 000284/06

בפני:

כב' השופט שאהר אטרש

תאריך:

12/05/2009

ניהאד חביבאללה

בעניין:

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד מ. לידאוי

נ ג ד

1. כנאנה כנאנה

2. כנאנה איאיד

ע"י ב"כ עו"ד ש.קובטי

3. עבד סלימאן שיבלי

ע"י ב"כ עו"ד י. סלאמה

המשיבים

החלטה

1. המבקש עותר למתן צו המורה למשיבים 1 ו- 2 להשיב, כל אחד בנפרד, על השאלות בשאלון שהופנה אליהם, שהעתק ממנו צורף לבקשה וסומן באות א', וכן המורה למשיב 3 להשיב על השאלון שסומן באות ב'.

לטענת המבקש, משיבים 1 ו- 2 התחמקו ממתן תשובות ומסרו תצהיר משותף (שסומן באות ג'), המפנה למסמכים אחרים.

מנגד, טוען ב"כ המשיבים 1 ו- 2, כי הפניה לתצהירים אינה בבחינת התחמקות ממתן תשובות והוא מבקש לדחות את הבקשה תוך חיוב המבקש בהוצאות משפט.

2. באשר למשיב 3, בהעדר תגובה כלשהי מטעמו, אני נעתר לבקשה ומורה למשיב זה להשיב על השאלות בשאלון שהופנה אליו, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת החלטה זו.

3. באשר למשיבים 1 ו- 2:

יודגש תחילה, כי בעל דין חייב להשיב, בתצהיר, באופן מלא לשאלות בשאלון שהציג לו בעל הדין שכנגד (ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 188). מתן צו המחייב את הנשאל להשיב, או להוסיף ולהשיב, נתון לשיקול דעתו הרחב של השופט הדן בבקשה (ראו: זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 445).

במקרה דנן, החובה המוטלת על המשיבים 1 ו- 2 להשיב באופן מלא לשאלות שהופנו אליהם, מחייבת אותם להשיב בנפרד, תוך מתן תשובות מלאות ומפורטות, ולא בדרך של הפניה לתצהירי העדות הראשית שלהם.

משכך, אני נעתר לבקשה, ומורה למשיבים 1 ו- 2, להשיב בתצהיר, כל אחד בנפרד, לשאלות שהופנו אליהם בשאלון נספח א', תוך מתן תשובות ענייניות ולא בדרך של הפניה למסמכים אחרים, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת החלטה זו.

4. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

שאהר אטרש, שופט

000870/09בשא054 אירית