ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ומרפא נגד מירס תקשורת בע"מ :

1


בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא201960/09

לפני:

כבוד השופטת סיגל רסלרֿֿזכאי

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

ברוך ומרפא

ע"י ב"כ

עו"ד דבלינגר שמואל

המבקשת/נתבעת

נ ג ד

מירס תקשורת בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד שגיא ירון

המשיבה/תובעת

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים ניתן על ידי פסק דין לפי סעיף 79 א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בפשרה וללא הנמקה, אשר יהווה סיום המחלוקת בין הצדדים גם בבש"א 209049/09 (המבקש הינו רוזנפלד נתן).

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי סיכומי הצדדים לפני, קביעתי היא כי לסילוק סופי ומוחלט של ההליכים, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 4,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כן תשא הנתבעת, בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪, בצירוף מע"מ כדין.

התשלום יבוצע ב-4 תשלומים חודשים שווים ועוקבים, החל מיום 1 יוני 2009. המכשירים יישלחו לתובעת וימסרו לב"כ התובעת עד למועד התשלום הראשון.

הצדדים ידאגו לשגר הודעה מתאימה למזכירות ביהמ"ש באשר לבש"א 209049/09.

ניתן היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

סיגל רסלרֿֿזכאי, שופטת

201960/09בשא120 סיגל רסלר-זכאי