ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לבטוח בע"מ-ת"א נגד חמ :

1


בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 059044/06

לפני:

כבוד השופטת דליה אביֿֿגיא

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שלזינגר

התובעת

נ ג ד

1 . חמו אברהם

2 . הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד גולני

הנתבעים

פסק דין

התובעת טוענת כי רכבה נסע בנתיב הימני מבין שניים, כשלפתע סטה רכב הנתבעים באופן חד מנתיבו ימינה, לנתיב נסיעת רכב התובעת, מבלי לאותת, והתנגש ברכב התובעת תוך גרימת נזק.

הנתבעים טוענים כי רכבם נסע בנתיב השמאלי המיועד לנסיעה ישר ושמאלה. בנתיב הימני, המיועד לפניה ימינה בלבד, נסע רכב התובעת. בסמוך לפני הפניה ימינה סטה רכב התובעת שמאלה לנתיב נסיעת רכב הנתבעים וגרם לתאונה.

לרכב הנתבעים נגרם נזק מזערי בפינה הימנית הקדמית.

על מנת להכריע במחלוקת שמעתי את שני הנהגים ואת אביו של הנהג ברכב מבוטח התובעת, אשר הגיע למקום התאונה זמן קצר לאחר התרחשותה, כן עיינתי בחומר הראיות שהניחו בפניי הצדדים, הכולל, בין היתר, הודעות הנהגים, תמונות נזק לרכב התובעת, תצלום אוויר של מקום התרחשות התאונה ועוד.

בסופו של יום, לאחר בחינה, שקילה ואיזון של כלל חומר הראיות ולאחר עריכת מאזן ההסתברויות, בין השאר לאור התרשמותי מעדויות העדים ומהימנותם [אציין כי מצאתי את עדות הנהג ברכב מבוטח התובעת עדות אמינה, סדורה ורצופה, מתיישבת גם עם הודעות קודמות, עם כיוון הנסיעה הכללי ומיקום כליי הרכב בכביש בעת התאונה. מאידך גיסא מצאתי את עדות נתבע 1 סתורה ופריכה, בין היתר סתר עצמו בעדותו (שם טען כי ביקש בכיכר לפנות ימינה) אל מול גירסה קודמת, גם בכתב ההגנה (שם טען כי ביקש להמשיך ישר בכיכר)]; לאור תוואי הדרך במקום התאונה, דרך המאפשרת נסיעה בשני נתיבים מקבילים עד לכיכר, כאשר הנוסעים בימין הדרך, בסמוך לכיכר נדרשים לפנות ימינה (לכיוון כביש 4) ואילו הנוסעים בשמאל הדרך, בסמוך לכיכר נדרשים להמשיך בכיכר ישר או לפנות בה שמאלה (כך לדברי שני הנהגים); לאור כיווני הנסיעה של כל אחד מהצדדים, דהיינו כיוון הנסיעה העתידי, בהגיעם לכיכר; לאור מיקום כליי הרכב אחד ביחס לשני ולנתיבי הדרך במקום התאונה (כשאין מחלוקת כי רכב התובעת נסע בנתיב אשר מימין לנתיב נסיעת רכב הנתבעים); גם לאור מיקום וסוג הפגיעה בכל אחד מכליי הרכב – שוכנעתי כי התאונה ארעה כאשר רכב הנתבעים, בנסיעתו, תוך שמקדים מעט את רכב מבוטח התובעת הנוסע בנתיב לימינו, סטה ימינה, אך לא השגיח ברכב מבוטח התובעת הנוסע כאמור בנתיב הימני, פגע בו וגרם בו נזק.

לא מצאתי בנסיבות התרחשות התאונה מקום לרשלנות תורמת מצד נהג רכב מבוטח התובעת.

לפיכך ישאו הנתבעים בנזקיה המוכחים של התובעת כמפורט בסעיף 9 א + ב לכתב התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה, בשכר עדיי התובעת בסך 250 ₪ לכל עד, אגרת משפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד בשיעור 15% בתוספת מע"מ.

ניתן היום, י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר הצדדים

המזכירות תעביר עותק מפסק הדין למשרדי ב"כ הצדדים, בדואר רשום.

דליה אבי-גיא, שופטת

קלדנית: ריקי כהן