ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק המזרחי סניף נגד שם טוב אלון :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 043245/05

בש"א 206276/09

לפני:

כבוד השופט מיכאל תמיר

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

1. בנק המזרחי סניף פרישמן

2. מישל פרטוש

ע"י ב"כ עוה"ד

פורר ומושקוביץ

המבקשים

התובע/הנתבעים שכנגד

- נ ג ד -

שם טוב אלון

ע"י ב"כ עוה"ד

אביטן ואברהמי

המשיב

הנתבע/התובע שכנגד

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון ההוכחות אשר התקיים במעמד הצדדים ביום 10/5/09 ובמסגרת בקשות המבקשים לקבל ר"פ של המשיב וכן לחייבו להפקיד ערובה להבטחת הוצאות בית המשפט היה ותדחה התביעה שכנגד.

בפתח הדיון הוסכם כי באי כוח המבקשים יהיו רשאים לעיין בחומר החקירה שבמשטרה. לאור זאת והיות שבקשה להמצאת ר"פ הינה בקשה חריגה, וטרם הסתיימו דיוני ההוכחות בתיק, אשהה מתן החלטה בבקשה הנ"ל עד לאחר מיצוי עיון בחומר החקירה הנ"ל והשמעת טענות נוספות במסגרת הבקשה בהתאם.

בהתייחס לבקשה לחיוב המשיב בהפקדת ערובה להוצאות, מדובר בבקשה אשר נוגעת לתביעה שכנגד אשר הוגשה כנגד המבקשים בגובה 5,000,000 ₪. בבקשה וכן במהלך הדיון אשר התקיים ביום 10/5/09 נטען כי המשיב העיד כי מצבו הכלכלי כיום רעוע ביותר וכי אף נדרש לקחת הלוואות על מנת לעמוד בתשלום הגבוה שנקבע בגין אגרת בית המשפט – סך של 120,000 ₪. המשיב, לעומת זאת, טען, באמצעות באי כוחו כי מדובר בתובע שכנגד אשר עמד בתשלום הגבוה בגין האגרה ואף שילם סכומים נכבדים ביותר לבאי כוחו על מנת שייצגו אותו בתיקים שבפנינו ועל כן אין כל בסיס לחייבו להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו.

ב"כ המבקשים טענו כי לנוכח קפיצת המדרגה מהסכום שתבע המבקש כנגד המשיב לסכום שהמשיב תבע את המבקשים – 5,000,000 ₪, התיק עבר ממשרד עורך דין קודם למשרד אחר ונגבה תשלום שכר טרחת עוה"ד בהתאם. כמו כן נטען כי הבקשה הוגשה במועד שהוגש בעקבות חקירת המשיב אשר העיד כי הוא חסר כל, ללא מען קבוע וכי ניתן גם לראות שסיכויי הנתבע בתביעתו קלושים.

ב"כ המשיב טען לעניין זה כי גם אם מצבו של הנתבע קשה מאוד, אין לשלול ממנו לקבל את יומו בבית המשפט ולקבוע כי המשך הדיון בתובענה כפוף להפקדת ערובה להבטחת הוצאות.

שכ"ט עו"ד המינימאלי המומלץ לתביעה שמעל סכום של 895,630 ₪ הינו סך שלא פחות מ- 41,960 ₪ כאשר הסכום יוגדל בהתאם למוסכם בין עוה"ד והלקוח. בפנינו תביעה שכנגד בגובה 5,054,508 ₪ ומכאן ששכר הטרחה שייפסק לטובת המבקשים, באם תדחה התביעה שכנגד יעבור את הסכום של 100,000 ₪.

כנטען על ידי ב"כ המבקשים בבקשה וכן כעולה מפרוטוקול הדיון המשיב העיד כי הוא אינו עובד, הוא ללא הכנסות, אין לו חשבון בנק, הוא גר בהוסטל, חי מהלוואות של חברים וגם את אגרת בית המשפט שילם מהלוואות.

ב"כ התובע מציינת בסע' 17 בבקשתה כי סיכויי התביעה של הנתבע קלושים אולם קיים קושי בשלב זה לתת פירוט ספציפי מאחר והתיק מצוי בשלב ההוכחות אולם מתייחסת לתביעה ע"ס 500,000 ₪ בגין פגיעה במוניטין.

טרם הושלמה חקירת המשיב וטרם נחקרו עדים מטעם הבנק. אכן מופיעות בכתב התביעה תביעות אשר מבוססות על הערכה כגון התביעה בגין הפגיעה במוניטוין הנ"ל.

לאחר עיון במכלול טענות הצדדים, ולנוכח השלב הדיוני שבו התיק מצוי כיום, והעדר פירוט נוסף בבקשת המבקשים בנוגע לסיכויי התביעה, כאשר בכתב ההגנה נטען גם כי המשיב ירד מנכסיו לנוכח מעשים שהוא מייחס למבקשים עצמם, לא תינתן החלטה סופית בבקשה כיום, אלא לאחר מתן אפשרות למבקשים לטעון לעניין סיכויי התביעה בצורה מפורשת יותר ובתום חקירת המשיב בדיון הבא שנקבע.

המזכירות מתבקשת להעביר העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר הצדדים הנ"ל.

__________________

מיכאל תמיר, שופט