ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בקרמן רוית נגד הכשרת הישוב חברה :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 065439/07

לפני:

כבוד השופטת יעל אילני

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

בקרמן רוית

עו"ד רובין חזי

תובעת

נ ג ד

הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

עו"ד אטיאס אלישע

נתבעת

החלטה

לאור הודעת התובעת אני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית כדלקמן:

עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 10.6.09.

עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 10.7.09.

יסרב עד ליתן תצהיר – יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט

בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. המסמכים בתיק המוצגים יסומנו באופן מסודר וברור.

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הדיון הקבוע ליום 2.6.09 ידחה ליום 14.7.09 שעה 10.30, לקדם-משפט.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת