ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי נגד איילון בע"מ - חברה לבטו :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 031820/07

לפני:

כבוד השופטת יעל אילני

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

1 . לוי מיכאל

2 . לוי סוזי

3 . לוי רחל

4 . אשכנזי רונית

עו"ד ילין אברהם

תובעים

נ ג ד

איילון חברה לביטוח בע"מ

עו"ד מנדה יצחק

נתבעת

החלטה

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:

עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 10.7.09.

עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 10.9.09.

יסרב עד ליתן תצהיר – יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. המסמכים בתיק המוצגים יסומנו באופן מסודר וברור.

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הדיון הקבוע ליום 14.5.09 ידחה ליום 24.9.09 שעה 9.00, לקדם-משפט.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת