ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הררי נגד הפול חברה לביטוח בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 028671/08

לפני:

כבוד השופטת יעל אילני

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

1 . הררי עמנואל

2 . ענבל דרור

עו"ד כהן גיא

תובע

נ ג ד

המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול)

עו"ד רהט יעקב

נתבעת

החלטה

1. לפניי בקשת התובע 1 למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי. הנתבעת מתנגדת לבקשה. יצוין שעד כה התקבלו חוות דעת מומחים בתחום האורטופדי ובתחום הפסיכיאטרי. אחד מנימוקי ההתנגדות שהעלתה הנתבעת הוא שקיימת חפיפה בין התלונות והממצאים בגינם מבוקש מינוי נוירולוג לבין אלה שנבדקו ומצאו ביטויים בחוות דעת המומחים בתחומים האורטופדיה והפסיכיאטריה.

אכן, אין ספק שפגיעותיו של התובע, ככל שעולה מהמסמכים, משיקות לשלושת תחומי הרפואה ותתכן חפיפה ביניהם. יחד עם זאת, מהמסמכים הרפואיים כמו גם מחוות הדעת עולה שנמצאו ממצאים נוירולוגיים (ר' בדיקת EMG) ואובחנו פגיעות ומגבלות שהוגדרו כנוירולוגיות על ידי הרופאים המטפלים (תסמונת CTS, "רגישות בקרסול בעלת אופי נוירולוגי", תרדמת במרפק, בעיות שינה). בנסיבות אלה, נראה לי שאין מנוס ממינוי מומחה בתחום זה. למניעת חפיפה בקבעת הנכויות יוצגו למומחה שימונה חוות דעת המומחים בתחומים האחרים.

2. אני ממנה בזאת את ד"ר רון דבי (ביה"ח וולפסון) כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגי.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח הצדדים, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים בדבר מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 1.6.06, ובמיוחד יקבע:

א) האם לוקה התובע כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה שלה, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.

ב) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

תשומת לב המומחה לכך שהתובע נבדק על ידי מומחים בתחומים האורטופדיה והפסיכיאטריה ואלה נתנו חוות דעת אודות מצבו. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו אודות מצב התובע בהיבט הנוירולוגי.

3. באי-כוח הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצדֿֿשכנגד. הצדדים ימציאו למומחה את חוות דעת המומחים בתחומים האורטופדיה והפסיכיאטריה.

4. לאור הנכויות שנקבעו עד כה לתובע, המהוות טעם מיוחד לסטות מהוראות התקנות, מצאתי לחייב את הנתבעת בשכר טרחת המומחה, בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.

5. המומחה מתבקש ליתן חוותֿֿדעת בתוך 60 יום, ורק לאחר ששכרֿֿטרחתו ישולם כאמור.

6. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטתי זו למומחה.

7. עם קבלת חוותֿֿדעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע – בתוך 30 יום מקבלת חוותֿֿהדעת, והנתבעת – תוך 21 יום לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.

8. התיק נקבע לקדםֿֿמשפט ביום 19.10.09 שעה 9.00.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת