ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים נגד קריסטין הורש :

ע"א 9666/11

כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט צ' זילברטל

המערער:
בנק הפועלים

נ ג ד

המשיבים:
1. קריסטין הורש

2. דוד סדן

3. טל סדן

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 13.12.2011 בתיק ה"פ 1106/04 שניתן על-ידי כבוד השופט מ' אלטוביה

בשם המערער:
עו"ד דרזנר אביחי; עו"ד הדס ברון

בשם המשיבים:
עו"ד חנה זילבר

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

בהמשך להודעת הצדדים מיום 26.12.2013, לפיה הם מסמיכים אותנו להכריע בערעור בדרך של פשרה על-פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אנו קובעים בזאת כי:

1. המשיבה 1 תשלם למערער סך של 685,000 ש"ח בשלושה תשלומים שווים, במועדים 1.5.2014, 1.7.2014 ו-1.9.2014 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל (לפי מדד בסיס שפורסם ביום 14.2.2014).

2. עם קבלת התשלום השלישי לידיו, ולא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן, יפנה המערער לרשם המקרקעין בבקשה למחיקת המשכנתא הרשומה לטובתו על זכויות המשיב 2 בדירה ברחוב העיט 2 ברעננה (להלן: הדירה) הידועה כחלקה 329 תת חלקה 7 בגוש 7650. לאחר מחיקת המשכנתא, תהיה המשיבה 1 זכאית לרשום את מלוא הזכויות בדירה על שמה, בכפוף להסתייגויות שפורטו בהחלטת בית המשפט המחוזי בתיק פשיטת הרגל של המשיב 2 (החלטה מיום 3.12.2013 בפש"ר 1964/07).

3. היה והמשיבה 1 לא תבצע איזה מן התשלומים במלואו ובמועדו, יהיה המערער זכאי לממש את זכויותיו בדירה על-פי שטר המשכנתא באופן מיידי, בכפוף לכך שישיב למשיבה 1 כל סכום ששילמה לו קודם לכן לפי פסק דין זה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום ועד השבתו בפועל. לעניין מימוש המשכנתא תיחשב הדירה כאילו הייתה בבעלות המשיב 2 בלבד, והמשיבים 1 ו-3 לא יעלו כל טענה בדבר זכויותיהם בדירה, לרבות זכות לדיירות מוגנת, בפני ערכאה כלשהי. איחור של עד שבעה ימים לא ייחשב כאיחור לעניין הפעלת הסנקציה הקבועה בסעיף זה.

4. אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, ‏כ"ט באדר ב התשע"ד (‏31.3.2014).

המשנָה לנשיא
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט


מעורבים
תובע: בנק הפועלים
נתבע: קריסטין הורש
שופט :
עורכי דין: