ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין - אזולאי נגד מנהל מקרקעי ישראל :

11


בתי המשפט

בית משפט השלום רחובות

א 003678/06

בפני כבוד השופטת נילי קוצר

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

אזולאי שמעון

ע"י ב"כ עוה"ד

כספי צביקה

התובע

נ ג ד

מינהל מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד

אורלי ברנע מפמת"א

הנתבע

החלטה

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 3/5/2009, ומאחר ולא ניתנה כל הודעה על ידי ב"כ הצדדים על הגעתם להסכמה לגבי זהותו של המומחה, ניתנת בזאת החלטת מינוי כדלקמן:

לאור הפער בין חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, המצדיק מינוי מומחה מטעם בית המשפט, הריני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית המשפט בתחום שמאות המקרקעין את שמאי המקרקעין בועז ברזילי, מרחוב ברנר 39 הרצליה, טלפון: 09-9503774.

על השמאי להידרש במסגרת חוות דעתו לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים בתחום הנ"ל, כעולה מחוות הדעת אשר הוגשו על ידם.

ב"כ הצדדים יעבירו למומחה את המסמכים הרלבנטיים בתוך 20 יום מהיום, והמומחה יגיש את חוות דעתו תוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים מב"כ הצדדים.

בשלב זה ועד להחלטה אחרת ישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים, והמומחה לא יחל בדיקתו לפני קבלת שכר טרחתו, ועל ב"כ הצדדים לדאוג לביצוע הנ"ל מבעוד מועד.

קדם המשפט הקבוע ליום 14/7/2009 יישאר, בשלב זה, בעינו.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים וכן למומחה.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

_____________

נילי קוצר, שופטת

003678/06א 133 חלי סלומון