ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוחמד נגד רבחי :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא013336/08

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

מוחמד אבו סביאתן

ע"י ב"כ עוה"ד

אטראד מוחמד

המבקש

(המתנגד)

נגד

רבחי ורסאנה

ע"י ב"כ עוה"ד

גולזנר צבי

המשיב

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיב הגיש נגד המבקש בקשה לביצוע שטר בקשר ל- 19 שיקים בסכום כולל של 65,500 ₪ (תיק הוצל"פ י-ם 9-08-17853-03).
  1. המבקש הגיש התנגדות לבקשה, נתמכת בתצהיר. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והורה על העברת הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה.
  1. המבקש טוען כי בתקופה הרלוונטית למסירת השיקים למשיב, היה שותף עם אדם בשם נעים טקאטקה בחברה בשם טקאטקה הובלה ואספקת אבן בע"מ. חברת טקאטקה הייתה בקשרים עסקיים עם המשיב, שהינו הבעלים של מפעל אבן שסיפק אבן לחברה. בשלב מסוים נקלעה החברה לקשיים והמבקש משך שיקים מחשבונו הפרטי, ומסר אותם לספקים שונים של החברה, וביניהם המשיב. בשלב מסוים החליטו המבקש ושותפו לסיים את השותפות בחברת טקאטקה, להסדיר את כל חובות החברה ולדאוג להשבת השיקים שנמשכו מחשבונו הפרטי של המבקש. בישיבה משותפת שנערכה עם המשיב, בנוכחות עדים, הגיעו הצדדים להסכמה כי תמורת מחיקת חובה הפתוח של החברה למשיב (שעמד על 210,000 ₪), והחזרת השיקים שנמשכו מחשבונו הפרטי של המבקש, שהיו בידי המשיב (הלא הם השיקים נשוא הבקשה לביצוע שטר דנן, ששווים הכולל עמד על 65,500), יקבל המשיב חלקת מקרקעין שהייתה בבעלות המבקש ושותפו, אשר שוויה עמד על סך 275,000 ₪. בעקבות הסכמה זו נחתם הסכם מכר בקשר למקרקעין (צורף כנספח א' לתצהיר המבקש).

הנה כי כן, טוען המבקש, הוא פרע את מלוא חובו למשיב בגין השיקים שהוא מחזיק בידיו, ולפיכך לא היה מקום להגישם לפירעון. כן טוען המבקש כי מועד פירעון השיקים הוא בשנת 2002, ויש לקחת בחשבון את השיהוי הרב שהשתהה המשיב עד שהגישם לביצוע.

  1. טענת המבקש כי פרע את מלוא סכום השיקים, עשויה לשמש לו הגנה טובה נגד השטר.

המבקש והמשיב הם צדדים קרובים לשטר. בין צדדים קרובים דינו של השטר כדין חוזה, ולפיכך, כל טענת הגנה העומדת לצדדים כנגד חבות על פי החוזה, עומדת להם גם כנגד חבות על פי השטר. אמנם, השטר מעניק עילה עצמאית לאוחז, אך עם זאת, קיים קשר פנימי בין השטר לבין עסקת היסוד, ועל כן, רשאי עושה השטר להעלות כנגד הנפרע את הטענה שהסכום בו הוא חייב על פי עסקת היסוד נמוך מסכום השטר. טענה זו - שאינה טובה כלפי אוחז כשורה - טובה היא כלפי צד קרוב או כלפי אוחז "סתם" (דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי, פ"ד נה(4) 193). בהמשך לכך, רשאי המבקש לטעון כי לא נותר חייב מאומה למשיב בשל העסקאות שבגינם נמסרו השיקים למשיב.

  1. אמנם בשלב זה המבקש טרם הוכיח את גרסתו, ומדובר בטענות לכאורה אלא שלצורך קבלת ההתנגדות די במה שפירט בתצהירו, ובמסמך שצורף אליו. בשלב הדיון בהתנגדות אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידי המבקש להוכיח את טענותיו, ואין לשקול שאלות של מהימנות. אם הראה המבקש הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה, ואפילו דחוקה היא, ייטה בית המשפט לקבל את ההתנגדות. כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת הנתבע, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית), 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן אני מקבל את ההתנגדות, באופן שתצהיר המבקש יהווה כתב הגנה.
  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום ט"ז באייר, תשס"ט (10 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא