ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיי ביי נגד בנק מזרחי :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא013253/08

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

קיי ביי נעליים שיוק בע"מ

המבקשת

(המתנגדת)

ע"י ב"כ עוה"ד

נגד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

שנייויס יהודה

המשיבה

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיבה הגישה נגד המבקשת בקשה לביצוע שטר בקשר לשיק ע"ס 25,000 ₪ (תיק הוצל"פ י-ם 7-08-31097-03).
  1. המבקשת הגישה התנגדות לבקשה, נתמכת בתצהיר של מנהלה, קובי רם. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה.
  1. המבקשת טוענת כי השיק נמסר על ידיה לחברת חן שלטים בע"מ בתמורה לעבודה של הכנת שלטים שזו ביצעה עבורה. לאחר ביצוע העבודה ביקשה חברת חן להקדים את מועד פרעון השיק. לאחר שיחות ניתן לבעלי חברת חן שיק חלופי עם סכום זהה, שמועד פרעונו מוקדם יותר, והבעלים התחייב להחזיר למבקשת את השיק נשוא הבקשה לביצוע שטר. המבקשת צירפה לתצהיר מנהלה אישור שלחברת חן ולפיה קיבלה שיק חלופי כנ"ל.
  1. טענת המבקשת כי בגין השיק נשוא הבקשה לביצוע שטר שולמה התמורה במלואה, עשויה לשמש לה הגנה טובה נגד השטר. אמנם בשלב זה הטענה טרם הוכחה ומדובר רק בראיות לכאורה, אלא שבשלב הדיון בהתנגדות די בכך, ואין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידיה להוכיח את טענותיה, ואין לשקול שאלות של מהימנות. אם הראה המבקש הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה, ואפילו דחוקה היא, ייטה בית המשפט לקבל את ההתנגדות. כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת הנתבע, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית), 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אוסיף כי טענת המבקשת היא אמנם במישור היחסים בינה לבין חברת חן, שהיא הנפרעת בשיק ומי שעמה נעשתה ההתקשות, אך בשלב זה די בכך שכן בשלב הדיון בהתנגדות די לו לנתבע החפץ להתגונן, אם יפרש בתצהירו את ההגנה שהיה מעלה לו תבע אותו האדם שאיתו התקשר. הגנה זו פוגמת (לכאורה) את זכות הקניין בשטר, וכוחה יפה גם כלפי הנעבר, כל עוד לא יבוא הוא וירים את נטל השכנוע המוטל עליו עפ"י סע' 29(ב) לפקודת השטרות (י' זוסמן, דיני שטרות (מהדורה ששית), 1983, ע' 262)
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שתצהיר מנהל המבקשת יהווה כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיבה (התובעת) תגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיה, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא תעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקשת (הנתבעת) תצרף לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו לה מסמכי המשיבה.

  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום י"ז באייר, תשס"ט (11 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא