ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזרחי נגד דדון :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא002557/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

אלי מזרחי

המבקש

(המתנגד)

נגד

דדון סימון

ע"י ב"כ עוה"ד

נתן ז'ורנו

המשיבה

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיבה הגישה נגד המבקש בקשה לביצוע שטר בקשר לשיק על סך 2,500 ₪ שנמשך מחשבונו של המבקש בבנק לאומי לישראל, ושמועד פרעונו ב 29.12.08 (תיק הוצל"פ י-ם 9-09-09862-03).
  1. המבקש טוען כי חשבונו הנ"ל נסגר לפני כ- 5 שנים וכי השיק נשוא הבקשה הוא אחד מני שיקים רבים שנותרו בפנקס שיקים של אותו חשבון, אשר נגנב ממנו. לטענת המבקש, משגילה את דבר הגניבה ביטל את פנקס השיקים, אך לא ידע שעליו גם להגיש תלונה במשטרה. בהמשך לטענתו בדבר הגניבה, טוען המבקש כי חתימתו על השיק זויפה.
  1. המבקש מעלה טענת הגנה טובה נגד השיק, שכן בהעדר חתימה אין חבות שטרית, ואם אכן זויפה חתימת המבקש על השיק, ללא הסכמתו ו/או הרשאתו, לא ניתן לחייבו לשלם את הסכום הנקוב בו (סעיף 23(א) לפקודת השטרות).
  1. אמנם, בשלב זה המבקש טרם הוכיח את טענותיו, אלא שלצורך קבלת ההתנגדות די בראיות לכאורה, ואין צורך לבחון האם וכיצד יעלה בידי המבקש להוכיח את טענותיו, ומהי מידת מהימנותן. אם הראה המבקש הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה, ואפילו דחוקה היא, ייטה בית המשפט לקבל את ההתנגדות. כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת הנתבע, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית), 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שתצהיר המבקש יהווה כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיבה (התובעת) תגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיה, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא תעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקש (הנתבע) יצרף לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו לו מסמכי המשיבה.

  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום י"ז באייר, תשס"ט (11 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא