ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרץ נגד אביב שני :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא002535/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

רובל פרץ אליהו

המבקש

(המתנגד)

נגד

אביב שני חברה לפיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

אסף שני

המשיבה

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיבה הגישה נגד המבקש, ונגד חייב נוסף בשם עוזי מור, בקשה לביצוע שטר בקשר לארבעה שיקים, בסכום כולל של 45,320 ₪, ששניים מהם נרשמו לפקודת "עוזי מור" ושניים מהם נרשמו לפקודת "חשמל עוזי את ציון" (תיק הוצל"פ י-ם 2-09-08743-03). המבקש הגיש התנגדות לבקשה, נתמכת בתצהירו. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה.
  1. עפ"י גרסת המבקש, הוא הכיר את עוזי מור מפרוייקטים משותפים שעשה עם אחיו, ציון מור. בשלב מסוים סיפר עוזי מור למבקש שחשבונו בבנק מוגבל, וביקש ממנו לעשות לו טובה, ולרשום לו שיקים שנגדם יוכל לקבל אשראי מיידי מספקים. עוזי מור לא נתן למבקש כל תמורה בעבור שיקים אלה, והבטיח לו כי בהגיע מועד הפירעון של השיקים הוא ימיר אותם במזומנים, ויחזיר לו את השיקים מבלי לעשות בהם שימוש. לטענת המבקש, עוזי מור לא עמד בהבטחתו והשתמש בשיקים, ולפיכך המבקש דאג לבטלם. המבקש מוסיף וטוען כי לאחר הביטול הבטיח לו עוזי מור שישיבם, וישלם תמורתם במזומן כפי שהבטיח, אך תחת זאת התברר כי הוא העבירם לאדם בשם אביב שני. כשעוזי מור נשאל לפשר מעשיו, הוא הבטיח ששילם את מלוא השיקים ואביב שני מחזיק בשיקים רק בתור "ערובה" לכספים נוספים שעוזי מור חייב לו. כן הבטיח עוזי מור למבקש כי הוא יטפל בעניין ויהיה אחראי לחלוטין על כל מה שקשור בשיקים.
  2. מתיאור השתלשלות העניינים ע"י המבקש, עולה כי מדובר ב"שיקים טובה", שנתן המבקש לעוזי מור בתורת מיטיב, ומבלי שקיבל ערך בעדם, כמפורט בסעיף 27(א) לפקודת השטרות. כאשר מדובר ב"שטר טובה" די בכך שניתנה תמורה בעדו לאחר מסירתו, כדי שהדבר יחייב את המיטיב כלפי אוחז בעד ערך, עפ"י סע' 26(ב) ו- 27(ב) לפקודת השטרות, ואין צורך שאותו אוחז יהיה אוחז כשורה. הווה אומר, עצם העובדה שלא ניתנה תמורה בגין "שטר טובה", אינה יוצרת פגם בזכות הקניין, אשר יש צורך להתגבר עליו (י' זוסמן "דיני שטרות" (מהדורה ששית), תשמ"ג-1983, ע' 149).
  1. עם זאת, הקביעה כי אין פגם בקניין רק בשל העובדה כי לא נתקבלה אצל המיטיב תמורה בעד "שטר הטובה", אין משמעה שהמיטיב לא יכול לטעון לפגם בקניין מטעם אחר. כך למשל, אם ראובן נותן לשמעון "שטר טובה" שאותו יוכל להראות לפלוני כדי לשכנעו שהוא בעל אמצעים, ושמעון הולך ומסחר את השטר ללוי, יכול ראובן לטעון לפגם בזכות הקניין, שכן השטר הוטה מן המטרה המיוחדת שלמענה הוצא, כאמור בסעיף 20(ב)(2) לפקודת השטרות (י' זוסמן, שם, ע' 149-150). בענייננו, טוען המבקש כי השיקים נמסרו לעוזי מור, על דעת שלא ייעשה בהם שימוש, אך בניגוד למוסכם, נעשה שימוש בשיקים, ובהמשך הם אף הועברו לזוכה. טענה זו, לו תוכח, עשויה לשמש למבקש הגנה טובה נגד השיקים.
  1. אמנם, הטענה לפיה נפל פגם בקניין שכן נעשה בשיקים שימוש בניגוד למוסכם, היא במישור היחסים שבין המבקש (המושך; המיטיב) ובין עוזי מור (הנפרע), אך בשלב זה ניתן להסתפק בה שכן בשלב הדיון בהתנגדות די לו לנתבע החפץ להתגונן, אם יפרש בתצהירו את ההגנה שהיה מעלה לו תבע אותו האדם שאיתו התקשר. הגנה זו פוגמת (לכאורה) את זכות הקניין בשטר, וכוחה יפה גם כלפי הנעבר, כל עוד לא יבוא הוא וירים את נטל השכנוע המוטל עליו עפ"י סע' 29(ב) לפקודת השטרות (י' זוסמן, דיני שטרות (מהדורה ששית), 1983, ע' 262).
  1. אכן, המבקש טרם הוכיח את טענותיו אלא שבשלב זה די בכך שהראה הגנה לכאורה. לצורך קבלת ההתנגדות, אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידי המבקש להוכיח את טענותיו, ואין לשקול שאלות של מהימנות. אם הראה המבקש הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה, ואפילו דחוקה היא, ייטה בית המשפט לקבל את ההתנגדות. כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת המבקש, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שהתצהיר יהווה כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיבה (התובעת) תגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיה, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא תעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקש (הנתבע) יצרף לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו לו מסמכי המשיבה.

  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא