ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהני נגד בן ש"ך :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא002529/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

1. כהני עופר

2. גילמור רוני

3. כהני שרה

4. דדון יצחק

ע"י ב"כ עוה"ד

פרץ תקווה

המבקשים

(המתנגדים)

נגד

1. בן ש"ך אהוד

2. בן ש"ך מרדכי

ע"י ב"כ עוה"ד

יאיר ליבנה

המשיבים

(הזוכים)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיבים הגישו נגד המבקשים בקשה לביצוע שטר בקשר לשטר חוב ע"ס 88,000 ₪ (תיק הוצל"פ י-ם 0-09-08741-03). המבקשים הגישו התנגדות לבקשה, נתמכת בארבעה תצהירים, תצהיר מטעם כל אחד מהם. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה. בטרם ניתנה החלטה כלשהי בהתנגדות, הוגשה מטעם המשיבים בקשה שכותרתה "בקשה לקביעת מועד דיון קרוב בתיק" (בקשה מיום 3.4.09), שבמסגרתה התייחסו ארוכות להתנגדות שהגישו המשיבים וכן לתצהירים ולמסמכים שצורפו אליה.
  1. לטענת המבקשים, שטר החוב נמסר למשיבים כשטר בטחון בלבד במסגרת התחייבויות הדדיות בהסכם שכירות אשר נחתם בין המבקשים 1-2 ובין המשיבים ביום 26.9.06 והוכתר כהסכם ניהול. המבקשים 1-2 חתמו על השטר כעושי השטר ואילו המבקשים 3-4 חתמו עליו כערבים. שטר החוב נמסר לזוכים כשהוא ריק מכל סכום, כאשר המשיבים היו רשאים לעשות בו שימוש רק בהתקיים תנאים מסויימים. תנאים אלה לא התקיימו, ובנסיבות אלה הגשת השטר לביצוע נעשתה בחוסר תום לב. המבקשים מוסיפים וטוענים כי להסכם הניהול צורף במהלך חודש מאי 2007 אדם נוסף בשם שמאי אליהו, אשר בא בנעליהם, ואף אותו שמאי הודיע להם כי קוימו כל התחייבויותיהם עפ"י ההסכם, ולא התקיים כל תנאי המזכה את המשיבים בזכות לעשות שימוש בשטר. לטענת המבקשים, משלא קמה עילה כנגד המבקשים 1-2, עושי השטר, הרי שממילא לא קמה עילה כלפי המבקשים 3-4, החתומים עליו כערבים.
  1. בטרם אכנס לגופם של דברים אציין, כי המשיבים לא היו רשאים, בבקשתם מיום 30.4.09, לפרט תגובתם להתנגדות על צרופותיה. הליך כזה אינו מוכר בסדרי הדין (ראו תקנה 108(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, ותקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), והמשיבים אף לא קיבלו היתר לכך מביהמ"ש. לפיכך, אין במה שנכתב על ידיהם בעניין זה, כדי להעלות או להוריד לצורך החלטה זו.

גם לא מצאתי לנכון לקיים דיון בהתנגדות מאחר ונחה דעתי כי האמור בהתנגדות על פניה מצדיק מתן רשות להתגונן [תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984].

  1. טענת המבקשים כי שטר החוב נמסר למשיבים כשטר בטחון בלבד, אשר לא התמלאו התנאים לעשיית שימוש בו, עשויה לשמש להם הגנה טובה נגד השטר.

שטר בטחון הינו שטר שנמשך על תנאי. המסירה של שטר ביטחון היא, מעצם טיבה וטבעה, "מסירה-על-תנאי" וזכותו של המחזיק בשטר כזה לממש אותו (כגון על-ידי סיחור או תביעה לפירעונו) קמה, רק אם נתמלא התנאי, והמסירה הופכת עקב כך שלמה (ע"א 358/80 קדש נפתלי, מושב עובדים להתיישבות חקלאית נ' מושב שאר ישוב, פ"ד לז(3) 830, 833). הווה אומר, הנתבע רשאי לטעון ולהוכיח, כולל בראיות בע"פ, שחיובו תלוי במילוי תנאי שלא קוים (או שטרם קוים), ולעניין זה השטר הוא ככל חוזה שבו רשאי הנתבע לטעון כי התחייבות מסוימת שלו מותנית בקרות אירוע כלשהו, ואם זה לא התקיים, הרי הוא משוחרר מקיום ההתחייבות (ש' לרנר, דיני שטרות (מהדורה שנייה), 2007, ע' 310-311).

  1. אמנם המבקשים טרם הוכיחו את טענתם, אלא שבשלב זה די בכך שהראו הגנה לכאורה. לצורך קבלת ההתנגדות, אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידי המבקש להוכיח את טענותיו, ואין לשקול שאלות של מהימנות. אם הראה המבקש הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה, ואפילו דחוקה היא, ייטה בית המשפט לקבל את ההתנגדות. כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת המבקש, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן אני מקבל את ההתנגדות באופן שתצהיריהם של המבקשים יהוו כתב הגנה.
  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא