ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאפי נגד עודה :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא001748/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

סאפי חרב

ע"י ב"כ עוה"ד

עזריאל יעקובוביץ

המבקש

(המתנגד)

נגד

עוודה חנה

ע"י ב"כ עוה"ד

מדחת דיבה

המשיב

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיב הגיש נגד המבקש בקשה לביצוע שטר בקשר לשיק על סך 31,000 ₪ (תיק הוצל"פ י-ם 4-08-33759-03). המבקש הגיש התנגדות לבקשה, נתמכת בתצהירו. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה.
  1. בהתנגדות שהגיש המבקש בהוצאה לפועל, בטרם היה מיוצג, הוא טען שהשיק נשוא הבקשה לביצוע שטר נגנב ממנו (או אבד לו), ביחד עם שיקים נוספים. המבקש הצהיר כי דיווח על הגניבה / האובדן הן למשטרה והן לבנק.
  1. די במה שפורט בהתנגדות שהגיש בטרם היה מיוצג, כדי לקבל את ההתנגדות. אם אכן נגנב השיק מהמבקש, ומאן דהוא מילא בו את הפרטים ללא ידיעת המבקש וללא הרשאתו, וכן מבלי שהשיק נמסר לו, הרי שיש בכך כדי להעמיד למבקש הגנה טובה נגד השיק (סעיפים 20(א) ו- 23(א) לפקודת השטרות).
  1. אמנם המבקש טרם הוכיח את טענתו אלא שבשלב זה די בכך שהראה הגנה לכאורה. לצורך קבלת ההתנגדות, אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידי המבקש להוכיח את טענותיו, ואין לשקול שאלות של מהימנות. אם הראה המבקש הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה, ואפילו דחוקה היא, ייטה בית המשפט לקבל את ההתנגדות. כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת המבקש, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. באשר להתנגדות המתוקנת שהגיש המבקש ביום 26.2.09, באמצעות בא כוח, אומר, כי המבקש לא ביקש ולא קיבל רשות להגישה, ולפיכך, בשלב זה, אין בידי לקבלה. אם רצונו בכך יוכל המבקש להגיש בקשה מתאימה לקבלת ההתנגדות המתוקנת, אשר תישקל ע"י השופט שידון בתיק לגופו.
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שלעת עתה, התצהיר המקורי שהגיש המבקש, יהווה כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיב (התובע) יגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיו, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא יעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקש (הנתבע) יצרף לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו לו מסמכי המשיב.

  1. המבקש עותר לביטול העיקול שהוטל עליו בלשכת ההוצאה לפועל. לעניין זה אומר את הדברים הבאים:

לפי תקנה 108(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, עם הגשת ההתנגדות הופכת הבקשה לביצוע שטר לתביעה בסדר דין מקוצר ורואים את ההתנגדות כבקשה לרשות להתגונן. משכך, בקשה לצו עיקול זמני צריך להידון בהתאם לפרק כח' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שהדרישות שבו שונות ומחמירות יותר מאשר התקנה המסמיכה את ראש ההוצאה לפועל ליתן צו עיקול לפני המצאת אזהרה (סעיף 14 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979). בנסיבות אלה, עולה הצורך להתאים את הליך העיקול לשינוי בסדרי הדין כאמור לעיל.

לפיכך, אני מתיר למשיב (התובע) להגיש בקשה לעיקול זמני לפי תקנות סדר הדין האזרחי, וזאת עד ליום 21.5.09. אם תוגש בקשה, היא תועבר לרשם למתן החלטה בה, יחד עם התיק העיקרי על בקשותיו (לרבות הבקשה הנדונה). צו העיקול שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל ימשיך לעמוד בתוקפו עד להחלטת הרשם בבקשה לעיקול זמני. אם לא תוגש בקשה לעיקול זמני בתוך המועד האמור, יבוטל צו העיקול שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל, וזאת לאחר שהמבקש (הנתבע) יגיש בקשה (נוספת) לביטול הצו.

  1. להודיע תודיע לצדדים.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא