ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שטרנברג מיכאל נגד בנק המזרחי סנ :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא011438/08

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

שטרנברג מיכאל

מבקש

נ ג ד

בנק המזרחי סניף טפחות בן יהודה

משיב

החלטה

1. המשיב הגיש בקשה לביצוע תובענה כנגד המבקש בהתאם להוראות סעיף 81א'1 לחוק ההוצל"פ.

2. מכתב התביעה שצורף לבקשה עולה כי ביום 1/10/1995 נחתם הסכם הלוואה וערבות בין הצדדים ואדם נוסף בשם פבלו בליטמן (להלן החייב).

החייב ניהל חשבון בסניף הראשי של המשיב בירושלים. על פי הסכם ההלוואה נטל המבקש הלוואה בסך של 15,000 ₪ מאת המשיב ואילו המבקש חתם על ההסכם הנ"ל כערב למילוי התחייבויות החייב כלפי המשיב.

3. על פי הנטען בכתב התביעה החייב לא עמד בתנאי הסכם ההלוואה וסה"כ חוב החייב למשיב עמד ביום 1/4/08 ע"ס של 17,726 ₪. בגין יתרת חוב זו הגיש המשיב תביעה כספית בבית משפט זה ואף ניתן לטובתו פסק דין כנגד החייב בהעדר הגנה.

פסק הדין הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים.

במסגרת תיק ההוצל"פ ניתן ביום 8/1/04 לבקשת המשיב אישור על ידי ראש ההוצאה לפועל כי המשיב נקט בהליכי ההוצאה לפועל הסבירים כנגד החייב לגביית החוב. במסגרת החלטה זו נדחתה טענת המבקש כי המשיב לא עשה את מלוא המאמצים לאתר את החייב ולגבות ממנו את החוב.

על סמך אישור זה הוגשה התביעה.

4. בתצהירו בתמיכה להתנגדותו לביצוע התביעה העלה המבקש את עיקר הטענות הבאות:

א. בעקבות הגשת התביעה הוא פנה לחברת א.א. איסוף מידע בע"מ וזו איתרה בנקל את החייב בארץ ואף עובד בה. מהדו"ח עולה כי החייב הינו גבר אשר שינה את מינו וכי הוא עובד במועדון הדיווה בתל אביב. הדו"ח הינו מיום 16/9/08. מכאן שאף המשיב יכול היה במאמץ קל לפעול באותה דרך ולאתר את החייב ולנקוט כנגדו בכל הליכי ההוצלפ על מנת לגבות את החוב.

ב. בהגשת התביעה אין המדובר אלא בהפעלת לחץ בלתי הוגן כלפיו ולגרימת הוצאות מיותרות. המשיב כך לשיטת המבקש פועל שלא בתום לב והולך בדרך הקלה של הגשת תביעה נגדו תחת השקעת מאמצים לאיתור החייב.

ג. המשיב לא עמד בתנאי סעיף 81 א' 1 בכך שלא שלח אליו התראה כנגד בטרם הגשת התביעה.

5. מתוך חקירתו הנגדית של המבקש עולים העובדות הבאות:

ראשית, במסגרת בקשתו של המשיב למיצוי הליכים כנגד החייב הגיב המבקש לבקשה.

שנית, על החהחלטה של ראש ההוצאה לפועל בדבר מיצוי הליכים לא הגיש המבקש ערעור.

שלישית, ההסכמות בע"פ כמפורט בעסיפים 21-28 לתצהירו אינן מופיעות בהסכם ההלואה והערבות.

רביעית, המבקש לא קרא את האותיות הקטנות בהסכם ההלוואה והוא קרא ברפרוף את הסכם ההלוואה והערבות.

6. לאור החומר שבתיק ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי האמור בתצהירו של המבקש אינו מגלה עילה להעתר לבקשה.

ראשית – לבקשה לביצוע התובענה צירף המשיב את מכתב ההתראה ששלח לב"כ המבקש ביום 7/5/08 לכתובתו של המבקש אשר לא הוכחשה.

שנית – על פי מש/1 הוגשה בקשתו של הראשונית של המשיב למתן אישור בדבר מיצוי הלכיים בחודש מאי 2002 ובו נטען כי נסיונות הזוכה לאתר את החייב לא צלחו וכי ממידע שהיה בידי המשיב לעת ההיא החייב עזב את הארץ.

תגובת המבקש לבקשה זו הוגשה ביום 17/5/02 ואליה צורף תצהירו של מר פרננדו בורט אשר טען כי פגש את החייב בראשית שנת 2002 בירושלים.

מהאישור בדבר מיצוי ההליכים עולה כי אכן נתקבלה טענת המבקש בתגובה לבקשת הזוכה וכי הוטל על המשיב לנסות ולגבות את החוב מהחייב לאור המצאותו בארץ. החלטה זו ניתנה ביום 17/7/02.

בהחלטה מיום 8/1/04 צויין כי על פי מידע עדכני של חוקר מטעם המשיב לא אותר החייב בארץ וככל הנראה עזב את הארץ.

למרות שההחלטה ניתנה בחודש ינואר 04 הוגשה התביעה בחודש יולי 08.

העובדה כי על פי חקירה שערך המבקש בחודש ספטמב ר08 ולפיו החייב נמצא בארץ ואף עובד במועדון לאחר שינוי מינו אין בה כדי לסייע לו. משנתקבלה בקשת המשיב וניתן האישור על ידי ראש ההוצלפ וככל שהמבקש לא יכול היה להשלים עמה היה עליו להגיש ערעור על החלטה זו. משלא הוגש הערעור הרי שההחלטה נותרה על כנה ואין בית המשפט זה יושב כערכאת ערעור על החלטת ראש ההוצלפ. יתרה מכך, המבקש לא המציא ראיה להמצאותו של החייב בארץ בסמוך להחלטת ראש ההוצאה לפועל כפי שעשה בשנת 2002 ומכאן שבהעדר ראיה לסתור העדיף ראש ההוצאה לפועל לאמץ את דו"ח החוקר.

מטעם המשיב לפיו המבקש עזב את הארץ. כל מידע סותר יכול והיה משנה את החלטת ראש ההוצלפ כפי שנעשה הדבר בשנת 2002.

על המבקש היה לסתור את דו"ח החוקר בזמן אמת ולא רק לאחר קבלת התביעה.

7. אשר על כן הבשה לרשויות להגן נידחת.

המבקש ישא בהוצאות הבשה ושכ"וט עו"ד בסך של 1000 ₪ בצירוף מע"מ.

אני מורה על בטול עיכוב ההליכים בתיק הוצתפ 03-22269-08-8

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר.

אורי פוני, רשם