ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף ברק נגד המוסד לביטוח לאומי ואח' :

1

בית הדין הארצי לעבודה

עע 000410/08

יוסף ברק

המערער

1. המוסד לביטוח לאומי

2. הממונה על השכר

המשיבים

בפני: הנשיא סטיב אדלר, השופט יגאל פליטמן, השופטת ורדה וירט-ליבנה,

נציג עובדים מר מנחם שוורץ, נציג מעבידים מר מיכאל הילב.

בשם המערער – עו"ד יונה סירוטה

בשם המשיבים – עו"ד מיכל לייסר

פסק דין

1. בפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (השופטת יפה שטיין; עב 3247/04) בו נדחתה תביעתו של המערער, עובד המוסד לביטוח לאומי משנת 1964, לעבור להעסקה על פי חוזה בכירים.

2. לאחר שנתנו דעתנו למכלול טענות הצדדים, לתשתית העובדתית שנפרשה בבית הדין האזורי ובפנינו ולפסק דינו של בית הדין האזורי, אנו מחליטים לדחות את הערעור ולאשר את פסק דינו של בית הדין האזורי, מטעמיו, לפי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991. נימוקיו של בית הדין האזורי בדחיית תביעתו של המערער מקובלים עלינו, פסק דינו מנומק היטב בעובדותיו ומבוסס במסקנותיו המשפטיות ולא נמצא טעם המצדיק התערבותנו בו.

לכך נוסיף כי טענות המערער מתרכזות במתחם שיקול דעתו של הממונה על השכר בהחלטה בדבר מתן חוזה בכירים במקרים מיוחדים אשר אינם עומדים בכללים הקבועים בחוזר 2004. לא מצאנו כל פגם בשיקול דעתו של הממונה על השכר, והחלטתו נמצאה סבירה בעיננו.

3. סוף דבר: הערעור נדחה. המערער ישא בשכ"ט עו"ד המשיבים בערעור זה בסך של 5,000 ₪, אשר ישולמו למשיבים תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ח באייר תשס"ט (12 במאי, 2009) בהעדר הצדדים.

הנשיא סטיב אדלר

השופט יגאל פליטמן

השופטת ורדה וירט-ליבנה

נציג עובדים מר מנחם שוורץ

נציג מעבידים מר מיכאל הילב