ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית קרית גת נגד זהבה גור :

1

בית הדין הארצי לעבודה

עע 000241/09

עיריית קרית גת

המערערת

זהבה גור

המשיבה

בפני: הנשיא סטיב אדלר השופט יגאל פליטמן השופטת ורדה וירט-ליבנה

נציג עובדים: מר מנחם שוורץ נציג מעבידים: מר מיכאל הילב

בשם המערערת – עו"ד מנחם חכמון

בשם המשיבה – עו"ד עינת קנפו-לוי ועו"ד נדב גלומי

פסק דין

1. לפנינו ערעור לאחר מתן רשות ערעור (בר"ע 176/09) על החלטתו של בית הדין האזורי בבאר-שבע (השופט אילן סופר בבש"א 1180/09 ע.ב 1453/08) בה נפסק כי "המשיבה מנועה מלהמשיך בהליך מכרז מספר 4/09 לתפקיד מנהל אגף חינוך ממלכתי-דתי וזאת עד למתן פסק דין בתיק עיקרי". כמו כן, חייב בית הדין את העירייה לשלם לגב' גור הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים בתוספת מע"מ ריבית והצמדה כחוק.

  1. בדיון בערעור שבפנינו הסכימו הצדדים להצעת בית הדין לפיה – "המכרז מושא החלטת בית הדין האזורי יוקפא וכי בית הדין האזורי ידון בתיק העיקרי בדחיפות מבלי להתחשב ביומני עורכי הדין ויסיים את שמיעת ההוכחות עד ליום 15.7.09 ופסק הדין יינתן במהלך הפגרה עד ליום 1.9.09".
  1. המחלוקת שנותרה בין הצדדים נגעה לעניין פסיקת הוצאות ושכ"ט בערעור. עמדת המשיבה הייתה כי יש להשאיר עניין זה לשיקול דעתו של בית דין זה. עמדת העירייה - המערערת הייתה שבהצעה המקורית של בית הדין לא נכלל עניין ההוצאות וכך למעשה הסכמת הצדדים הייתה אך ורק לגופו של עניין ולא לעניין ההוצאות.
  2. על פי תקנה 58 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 "ככל שהסכימו בעלי דין למתן פסק דין בנוסח מוסכם רשאי בית הדין ליתן פסק דין כאמור אף אם הסכימו בעלי הדין לגופו של עניין בלבד ולא על סכום הוצאות המשפט". לכך יש להוסיף כי בהתאם לתקנה 113 עניין ההוצאות בכל תובענה ערעור או הליך אחר מסור לשיקול דעת בית הדין.

5. לאור האמור בדין ובהתחשב בנסיבות המקרה מצאנו מקום לחייב את העירייה המערערת לשלם למשיבה שכר טרחת עורך דין בגין ההליך שבפנינו לכיסוי הוצאותיה משבעיקרו של דבר החלטת בית הדין קמא נשארת בעינה גם על פי הסכמת הצדדים. זאת דעתנו בין אם מדובר בפסיקה לדין ובין אם מדובר במתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

6. לאור האמור, תוך 30 יום מהיום תשלם המערערת למשיבה שכ"ט עורך דין בסך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. סכום שלא ישולם תוך 30 יום מהיום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

7. מכיוון שמדובר בהליך שנמשך זמן רב מאז תחילת 2008 ומן הראוי כי מינהל אגף החינוך יתפקד תוך שיתוף פעולה בין ראש העיר לבין האחראי על המינהל אנו מבקשים מבית הדין שיעשה כל מאמץ לסיים שמיעת ההוכחות עד לתחילת הפגרה (15.7.09) וייתן פסק דינו עד לסיום הפגרה (1.9.09).

ניתן היום, י"ח באייר תשס"ט, (12 במאי 2009) וישלח הצדדים.

5467831354678313

סטיב אדלר, נשיא

יגאל פליטמן, שופט

ורדה וירט ליבנה, שופטת

9371

5דד46783135129371

54678313

נציג עובדים, מר מנחם שוורץ

נציג מעבידים, מר מיכאל הילב