ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתן חייטין נ רם חייטין :

2

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בשא 014640/08

בתיק עיקרי: ה פ 000197/08

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

24/08/2008

נתן חייטין

בעניין:

המבקש

נ ג ד

רם חייטין

המשיב

עופר פיק

ע"י בא כח עוה"ד

החלטה

דיון שהיה קבוע ליום 6.5.08 בהפ 197/08, נדחה על פי בקשתו של המשיב ביום 14.4.08. המבקש לא קיבל הודעה על דחיית הדיון כאמור, וביום 6.5.08 התייצב באולם בית המשפט.

בבקשה שלפני מלין המבקש על כך שעו"ד עופר פיק, ב"כ המשיב, לא הודיע לו על דחיית הדיון ומבקש לפסוק לו הוצאות בגין התייצבותו לדיון שנדחה.

לטענת עו"ד עופר פיק, הבקשה לדחיית הדיון הוגשה לבית המשפט ביום 13.4.08, בטרם ניתנה החלטה על צירוף המבקש כמשיב לתובענה. לפיכך ומשלא ידע על צירוף המבקש כצד לתובענה לא הודיע לו על דחיית הדיון כפי שהודיע לצדדים האחרים לתובענה. מכל מקום טוען עו"ד עופר פיק, היה על המבקשים בתובענה להודיע למבקש על דחיית הדיון בתובענה.

ההחלטה על צירוף המבקש כצד לתובענה התקבלה ביום 5.4.08 (בשא 6821/08) ועל פי ההחלטה האמורה נמסרה לעו"ד עופר פיק הודעה על צירוף המבקש כצד לתובענה. נמצא שעו"ד עופר פיק ידע ו/או היה עליו לדעת במועד הגשת הבקשה לדחיית הדיון (13.4.08) על צירוף המבקש כצד לתובענה והיה על עו"ד עופר פיק להודיע למבקש על דחיית הדיון מבעוד מועד.

נוכח האמור עד כאן, אני מחייב את המשיב לשלם למבקש הוצאות בסך -.500 ₪.

מזכירות בית המשפט תמציא עותק מהחלטה זו לבאי כח הצדדים בפקסימיליה

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא