ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים נגד תמיר אלקטרוניק :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

עב 002238/09

בפני:

כב' הרשמת דגית ויסמן

12/05/2009

בעניין:

מנורה-מבטחים ביטוח בע"מ

התובעת

נ ג ד

תמיר אלקטרוניק בע"מ

ח.פ. 513321638

הנתבעת

פסק דין

1. בפני בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

2. על פי אישור המסירה שצורף לבקשה, כתב התביעה נמסר לנתבעת ביום 26.2.09. כיוון שעד היום לא הוגש כתב הגנה והנתבעת לא פעלה על פי החלטה מיום 27.4.09, אני נעתרת לבקשה.

3. מכח סמכותי לפי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה, כדלקמן:

א. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 30,354 ₪ בצרוף פיצוי הלנת שכר כחוק, מיום הגשת התביעה (28.1.09) ועד לתשלום בפועל.

ב. הנתבעת תשפה את התובעת שיפוי מלא במידה ותוגש על ידי מי מעובדי הנתבעת שבגינם הוגשה התביעה, תביעה כנגד התובעת בכל הנוגע לתקופת הפיגור.

ג. הנתבעת תשא בהוצאות התובעת בסך 305 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ בצרוף מע"מ כחוק, שאם לא ישולמו תוך 30 יום מהיום ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן היום, 12 במאי, 2009 (י"ח באייר תשס"ט) בהעדר הצדדים.

דגית ויסמן, רשמת

002238/09עב 720 מירי קמחג'י