ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שצ`בליקין מיכאל נגד ביטוח לאומי :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002206/08

כב' השופטת אורית יעקבס

נציג ציבור (עובדים):מר גבעתי בן יוסף

נציג ציבור (מעבידים):מר צבי הרשטיין

בפני:

שצ`בליקין מיכאל

בעניין:

התובע

ג'השאן לואי - מטעם הלשכה לסיוע משפטי

ע"י ב"כ עוה"ד

- נגד -

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

אברהים מסארווה

ע"י ב"כ עוה"ד

פסק דין

1. לפנינו תביעה, במסגרתה, ביקש התובע לחייב את הנתבע להשיב לו דמי ביטוח לאומי (להלן:"דמי הביטוח"), לגבי התקופה מ-7/2004 ועד ל-12/2006, אשר נגבו שלא כדין, מאחר ולשיטת התובע הוא היה תלמיד במוסד חינוכי בתקופה זו.

2. ביום 18/11/08 התקיים דיון מוקדם בפני ראש ההרכב, במהלכו התברר כי בין הצדדים קיימת גם מחלוקת באשר לחוב שנוצר על שם התובע, בגין אי תשלום דמי ביטוח מסוף שנת 2006 ועד למחצית הראשונה של שנת 2007.

בסיום הדיון המוקדם נקבע כי שאלת החוב הנ"ל, תתברר כחלק מן התביעה.

3. בהמשך התנהלות ההליכים בתיק דנן, הבהיר התובע כי הוא אינו עומד על טענתו, לפיה, לא בדין דרש ממנו הנתבע דמי ביטוח עבור התקופה שמחודש 7/04 ועד לחודש 12/06, אך ביקש להמשיך בבירור תביעתו בדבר החוב אותו עליו לשלם בגין דמי הביטוח, שכן עומדות לו טענות כנגד תקופת החיוב ו/או גובה החוב.

4. ביום 30/12/08, לאחר הודעות שונות שהגישו הצדדים ולאחר החלטות שונות שניתנו על ידי בית הדין, התקיים דיון מוקדם נוסף, בפני ראש ההרכב, אשר גם בו לא היה כדי לסייע לצדדים לסיים את הסכסוך ביניהם.

5. בהמשך נתנו הצדדים את הסכמתם לכך שפסק הדין יינתן על סמך החומר המצוי בתיק ולאחר הגשת סיכומים בצירוף ממסמכים וזאת ביחס למחלוקת שנותרה בתיק - האם התובע חייב דמי ביטוח ואם כן עבור איזו תקופה.

6. להלן טענות ב"כ התובע בתמציתיות:

א. התובע שילם דמי ביטוח עבור החודשים אוקטובר עד דצמבר 2006 (להלן:"התקופה הראשונה").

ב. החוב שעל התובע לשלם הינו עבור החודשים ינואר עד יוני 2007 (להלן:"התקופה השנייה").

ג. התובע אינו חייב לנתבע סכום של 1,319 ₪ (קרן) כטענת הנתבע, אלא פחות מסכום זה.

ד. תשלום דמי הביטוח בגין התקופה שבין חודש יולי 2004 ועד לחודש יוני 2006 (כולל) מסתכם בסכום של 4,848 ₪, כאשר התובע שילם סכום של 4,543 ₪.

7. להלן טענות ב"כ הנתבע בתמציתיות:

א. מכח סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן:"חוק הביטוח הלאומי"), חייב הנתבע את התובע בתשלום דמי ביטוח לאומי, שכן לתובע מלאו 18 שנה (יליד שנת 1986) וכן הוגדר כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.

ב. מכח סעיף 351 (יא)(2)(3א) לחוק הביטוח הלאומי, חויב התובע בתשלום דמי הביטוח הלאומי, שכן הוא לא החל בשירות סדיר בטרם מלאו לו 21 שנה.

ג. התובע לא שילם לנתבע דמי ביטוח לאומי עבור התקופה הראשונה ולא עבור התקופה השנייה, ולכן חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור שתי התקופות.

ד. התובע שילם סכום של 3,595 ₪ מתוך סכום של 4,848 ₪ אותו היה עליו לשלם בגין שתי התקופות (תעודת עובד הציבור מיום 10/3/09).

8. להלן העובדות הרלוונטיות לעניין כפי שעלו מחומר הראיות:

א. התובע נולד ביום 2/6/1984, למד בבית חנוך ניסויי "רגבים" בין השנים 2007 - 2003.

ב. התובע לא שירת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון וכן לא שירת בשירות לאומי.

ג. דמי הביטוח הלאומי עבור החודשים יולי עד נובמבר לשנת 2005, בסכום של 675 ₪ (135 ₪ לכל תשלום), שולמו בבנק הדואר ביום 16/8/06 וזאת כפי שניתן לזהות בכתבי היד העוקבים והמתמידים על גבי שוברי התשלום.

ד. דמי הביטוח הלאומי עבור החודשים דצמבר לשנת 2005 עד לחודש יוני לשנת 2006 בסכום של 957 ₪, שולמו באמצעות המחאות, כמפורט להלן וכפי שהדבר עולה מכתב היד המופיע על מסמך הנתבע מיום 5/9/06:

I. סכום של 300 ₪ (המחאה מיום 13/9/06);

II. סכום של 219 ₪ (המחאה מיום 13/10/06);

III. סכום של 219 ₪ (המחאה מיום 13/11/06);

IV. סכום של 219 ₪ (המחאה מיום 13/12/06).

היות והמחאה מיום 13/12/06 לא כובדה (להלן:"ההמחאה שחוללה"), הרי שבפועל שילם התובע סכום של 738 ₪ עבור החודשים דצמבר לשנת 2005 עד לחודש יוני לשנת 2006.

ה. דמי הביטוח הלאומי עבור החודשים יולי עד ספטמבר לשנת 2006 בסכום של 411 ₪ נגבו באמצעות המחאה בסכום של 550 ₪ (המחאה מיום 21/9/06), כפי שניתן לזהות במסמך הנתבע מיום 29/1/07. יש לציין כי המחאה זו נועדה לשם הסרת עיקול אשר הוטל על ידי המוסד לביטוח הלאומי ביום 6/7/06, בגין חובות בשל אי תשלום דמי הביטוח הלאומי.

מכאן שבגין החודשים יולי 2006 עד ספטמבר 2006 בוצעה לכאורה גביית יתר של 139 ₪ (550 - 411).

ו. הנתבע ניכה את יתרת הזכות בסכום של 139 ש"ח מחוב התובע בגין ההמחאה שחוללה, כפי שניתן לזהות במסמך מאת המוסד לביטוח הלאומי מיום 29/1/07.

מכאן שלכאורה, בגין התקופה שבין חודש דצמבר 2005 ועד חודש ספטמבר 2006 עמדה לתובע יתרת חובה של 80 ₪ (להלן:"יתרת החובה"), אשר מתיישבת עם דרישת הנתבע מהתובע בגין דמי ביטוח בסכום של 1,319 ₪, כפי שיפורט בהמשך פסק הדין. מסמך מאת הנתבע, מיום 28/9/06 מעלה כי מבדיקה ביום זה, התובע לא נמצא חייב בדמי ביטוח. לפיכך, מסקנה היא כי התובע שילם דמי הביטוח עד לחודש ספטמבר (כולל) 2006, פרט ליתרת החובה.

9. דיון והכרעה

נקדים ונציין כי עיון בהוראות סעיפים 342(א) ו - 351 לחוק הביטוח הלאומי מעלה כי בדין תבע הנתבע מהתובע דמי ביטוח ומכאן שבחכמה נהג התובע עת הודיע כי הוא חוזר בו מטענתו שעצם חיובו בתשלום דמי ביטוח לאומי אינה חוקית.

מעיון במסמך הנתבע, מיום 24/7/08, עולה כי במועד זה הגיע חובו של התובע לסכום של 1,569 ₪. במסגרת מכתב זה נרשם כי התשלום האחרון על ידי התובע בוצע ביום 13/11/06 בסכום של 219 ₪.

מעיון במסמך הנתבע מיום 27/7/08, עולה כי במועד זה הגיע חובו של התובע לסכום של 1,319 ₪ עבור התקופה מחודש ספטמבר 2006 ועד לחודש יוני 2007.

תעודת עובד הציבור מיום 10/3/09 מעלה כי התובע שילם סכום של 3,595 ₪ מתוך סכום של 4,848 אותו עליו היה לשלם בגין שתי התקופות.

לאחר עיון בכתבי הטענות ובכלל המסמכים שהוגשו לתיק ובשים לב לטענות הצדדים בפני ראש ההרכב הרינו קובעים כי התובע שילם את דמי הביטוח עד לחודש ספטמבר (כולל) 2006, פרט ליתרת החובה, בנוסף הרינו קובעים כי התובע לא הציג קבלות ו/או אסמכתאות כי שילם את דמי הביטוח עבור חודש אוקטובר 2006 ועד לחודש יוני 2007 (כולל).

למען הסר ספק נציין כי תשלומים אשר שולמו במועד מסוים אינם מלמדים כי שולמו בגין אותה תקופה, שכן הוכח לפנינו (כפי שהדבר עולה מסעיף 8 דלעיל) כי לעיתים שולמו בגין תקופות קודמות.

הנתבע הציג אסמכתאות מהימנות מהן למדנו אודות חוב התובע בגין אי תשלום דמי הביטוח, למשל מסמך מיום 20/6/07 או מסמך מיום 24/7/08 לפיו התשלום האחרון אשר שולם היה בסכום של 219 ₪ (תשלום שבוצע ביום 13/11/06) וכן מסמך מיום 27/7/08, לפיו לתובע יתרת חוב בסכום של 1,319 ₪ (קרן) בשל אי תשלום דמי ביטוח מ-9/06 ועד 6/07 (כולל).

בדיקתנו העלתה כי בגין התקופה הראשונה חייב התובע סכום של 411 ₪ (137 ₪ * 3 חודשים), ובגין התקופה השניה חייב סכום של 828 ₪ (138 ₪ * 6 חודשים), אשר מהווים סכום קרן של 1,239 ₪ בגין שתי התקופות ובצירוף יתרת החובה (80 ₪), נותנים את ההפרש שבין דרישת הנתבע לתשלום של 1,319 ₪ לבין דמי הביטוח ששילם התובע בגין שתי התקופות.

לאחר עיון בפירוט חשבון התובע מיום 28/6/07 (להלן:"מסמך פירוט חשבון") מקובלת עלינו טענת ב"כ הנתבע לעניין סכום של 948 ₪ אשר לא שולם על ידי התובע בתשלום נוסף, אלא נקבע להסדר תשלומים עתידיים - 13/10/06 בסכום של 300 ₪; 13/10/06 בסכום של 219 ₪; 13/11/06 בסכום של 219 ₪; וביום 13/12/06 בסכום של 219 ₪ 0כפי שהדבר מפורט בסעיף 8ד. דלעיל).

מסקנתנו זו מבוססת על מסמך פירוט חשבון וכן על העובדות כפי שעלו מהחומר שבתיק - דמי הביטוח עבור החודשים דצמבר 2005 עד לחודש יוני 2006 בסכום של 957 ₪.

במסמך פירוט חשבון מפורטות הפעולות שבוצעו בחשבון התובע מיום 1/1/05 ועד ליום 28/6/07, ממסמך זה עולה כי התובע שילם בגין דמי ביטוח, סכום כולל של 3,595 ₪.

מהאמור לעיל עולה כי כל התשלומים אשר שילם התובע לנתבע אכן הובאו בחשבון ופורטו במסגרת מסמך פירוט החשבון וכן עולה כי התובע שילם דמי ביטוח עד לחודש ספטמבר 2006 (כולל), פרט ליתרת החובה.

10. לסיכום

אשר על כן ולנוכח המפורט בסיכומי הנתבע ובכתב הגנתו, וחרף האמור בסיכומי התובע ובכתב תביעתו הרינו דוחים את התביעה וקובעים כי סכום הקרן שנותר התובע חייב לנתבע, בגין דמי הביטוח, עבור החודשים 10/06 עד 12/06 (כולל) ועבור החודשים 1/07 עד 6/07 (כולל) בצירוף יתרת החובה הינו סכום של 1,319 ₪.

11. מאחר ומדובר בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.

12. כל אחד מהצדדים רשאי לערער על פסק דין זה, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו.

ניתן היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי, 2009) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס - שופטת

נציג ציבור (עובדים)

נציג ציבור (מעבידים)