ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד המסחר והתעשיה ת"א נגד דגני :

1


בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת

פ 001198/08

12/05/2009

ע"י ב"כ עו"ד

מוחמד ספורי

המאשימה

נ ג ד

דגניה א'

ע"י ב"כ עו"ד

דדו

הנאשם

גזר דין

1. בהכרעת דין מיום 21.4.09 הורשע הנאשם על פי הודאתו בעבירה של ניכוי משכר 10 עובדים זרים בניגוד להוראות החוק- עבירה לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958 ולפי סעיף 2(ב)(9) לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991.

2. הנאשם קיבל הודעת קנס מיום 26.3.06 על סך 50,000 ₪ בגין העבירה הנטענת לגבי 10 עובדים זרים. לאחר מכן קיבל הנאשם הודעת קנס מתוקנת, מתאריך 16.12.06, על סך 100,000 ₪, שבה נאמר "סכום זה הינו כפול בגין עבירה חוזרת".

הנאשם ביקש להישפט בגין העבירה, אך הבקשה הוגשה באיחור ועל כן הוגשה בקשה להארכת מועד, שנעתרה. כתוצאה מכך הוגש כתב האישום הנוכחי.

3. שיקולים לגזירת העונש:

א. הנתבע ניכה משכר העובדים הזרים שלא כדין, הן באשר לפירוט הנדרש של הניכויים, הן באשר לסכומים החורגים מהמותר, מדובר בעבירה פורמאלית, שלא דורשת כוונה פלילית.

ב. שיקולים לקולא הם:

(1) העובדים קיבלו את השירותים שבגינם נוכה משכרם (כולל שירותי מכבסה בקיבוץ) והסכום שנוכה מעבר למותר הוא כ-30-40 ₪ לחודש.

(2) מיד לאחר הביקורת תוקנו הפגמים.

(3) לנאשם אין עבירות קודמות.

(4) הנאשם הודה, ולכן חסך את ניהול המשפט.

(5) הנאשם שרוי בקשיים כלכליים.

4. ב"כ המאשימה טען כי אין לפסוק קנס שהוא פחות מהקנס המנהלי שהוטל, בסך 100,000 ₪, ואף מעבר לכך.

אולם, יש לציין כי סכום הקנס בגין כל עבירה הוא 5,000 ₪, כפי שנשלח בהודעת קנס הראשונה. הנימוק לתיקון ההודעה והכפלת סכום הקנס הוא בשל עבירה חוזרת, קרי, כי העבירה בוצעה יותר מחודש אחד. על אף זאת, לא ניתן לגלות מן הודעות הקנס, ואף לא מכתב האישום בגין אילו חודשים בוצעה העבירה ולכן, האם אכן מדובר בעבירה חוזרת. יובהר כי בסעיף 5 לכתב האישום נכתב: "הנאשמת ניכתה מדי חודש סך של 310 ₪ ..." זאת, ללא פירוט.

5. בהתחשב במכלול השיקולים שלעיל, אני גוזרת על הנאשם קנס בסך 75,000 ₪, שהוא יכול לשלם בתשלומים חודשים, עד ל- 10 תשלומים, כשהראשון ישולם לא יאוחר מיום 1.6.09 והאחרים בתום כל חודש עוקב.

בנוסף, ובהתאם להוראות סעיף 72 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, על הנאשם להפקיד בבית הדין, עד ליום 1.6.09, התחייבות להימנע מעבירה לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

ההתחייבות תהא למשך שלוש שנים, עד ליום 1.6.2012.ו

ההתחייבות תהיה על סך 20,000 ₪ לגבי כל עבירה על החוק כאמור, ולגבי כל עובד שבעניינו תועבר העבירה.

6. בהתאם להוראות סעיף 193 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב,) התשמ"ב – 1982, יש לקרוא את גזר הדין בפומבי. לפיכך, נקבע דיון להקראת גזר הדין לתאריך 12.5.09 שעה 10:00.

עם זאת, ב"כ הצדדים ביקשו כי גזר הדין יישלח להם בדואר. לכן, אני מורה על מזכירות בית הדין לשלוח לב"כ הצדדים את גזר הדין בדואר, ומבהירה כי הצדדים לא חייבים להתייצב בבית הדין לשם שמיעת גזר הדין.

7. לצדדים זכות ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 45 ימים מתאריך המצאת גזר הדין.

ניתן היום י"א באייר, תשס"ט (5 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

עידית איצקוביץ, שופטת

מירית