ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מריה פטרוצ'נקוב נגד המל"ל :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בשא002129/09

בתיק עיקרי: בל 001673/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר יעקב מנין

נציגת ציבור (מעבידים): גב' אהובה ליפמן

12/05/2009

בעניין:

מריה פטרוצ'נקוב

ע"י ב"כ עו"ד

יורם גורי

המבקשת/התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

המשיב/הנתבע

החלטה

1. בתיק זה מינינו כמומחה רפואי מטעמו של בית הדין את דר' לב – אל אסא.

דר' לב - אל נתן חוות דעתו, והשיב לשאלות ההבהרה שהופנו אליו.

בפנינו בקשה מטעם ב"כ התובעת בגדרה התבקש בית הדין לפסול את חוות דעת המומחה ולמנות מומחה רפואי אחר במקומו ולחילופין להתיר חקירת המומחה.

2. לאחר שעיינו בנימוקי ב"כ התובעת בבקשתו, ובתשובות ב"כ הנתבע בתגובתה, איננו מוצאים שיש מקום לפסול את חוות דעתו של דר' לב - אל.

כמו כן, איננו מוצאים שיש מקום או הצדקה, בנסיבות העניין, לחרוג מהנהלים המקובלים הנוגעים למומחים רפואיים המתמנים מטעמו של בית הדין בתביעות מהסוג בו עסקינן, ולאפשר חקירתו בפני בית הדין.

בהקשר לכך כבר נפסק כי, רק במקרים יוצאי דופן, שעה שקיים טעם מיוחד לכך, תורשה חקירתו של המומחה הרפואי. טעם כזה לא התקיים בעינינינו (ראה דב"ע אברהם סמיונוביץ נגד המוסד לביטוח לאומי, לא פרסם, עב"ל 298/97 יהודית ויסמן נגד המוסד לביטוח לאומי פד"ע לד 289, עב"ל 187/97 אברהם שלי נגד המוסד לביטוח לאומי פד"ע לה 370).

3. יחד עם זאת, לאחר ששקלנו את מכלול הנסיבות לרבות בעיקר האמור בהשלמה לחוות דעת המומחה שניתנה על דרך מתן מענה לשאלת ההבהרה האחרונות שנתבקשה לאור ההבהרות שעלו מעדותה של דר' ביקוב כאמור בהחלטה מיום 10.03.09, הגענו למסקנה כי מן הראוי בנסיבות העניין, לקבל שתי חווות דעת נוספות בתיק, הן בתחום האורטופדיה והן בתחום הנוירולוגיה.

יובהר, כי הצורך הנוסף בקבלת חוות הדעת מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה, נדרש בעיקר לאור ההבהרות שניתנו על ידי דר' ביקוב בחקירתה בפנינו בעניין זה, וכן העולה מאופי תלונות התובעת בתחום זה ברישומים הרפואיות המצויים בתיקה הרפואי שהומצא בעניינה.

4. אשר על כן אנו ממנים כמומחים נוספים מטעמו של בית הדין את דר' יחזקאל טיטיון כמומחה בתחום האורטופדיה ודר' רפופורט אברהם כמומחה בתחום הנוירולוגיה.

שכר טרחתם של המומחים ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

5. יש לשגר הן לדר' טיטיון והן לדר' רפופורט, יחד עם החלטה זו, עותק מהחלטתו של בית הדין מיום 24.07.08, את השאלון שצורף אליה ואת מלוא החומר הרפואי שצויין בה, וכן לצרף עותק מההחלטה שניתנה ביום 10.03.09.

כבוד המומחים מתבקשים להשיב על השאלון מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום ממועד קבלת עותק החלטה זו.

6. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ ________________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציגת ציבור (מעבידים)

נשיאה