ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדנאן מרגייה נגד מעוף משאבי אנו :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב' 1188/09

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:

12/05/200912/05/2009

בעניין:

עדנאן מרגייה

ע"י ב"כ עוה"ד

עבוד ג'מיל ואחרים

התובע

נ ג ד

מעוף משאבי אנוש בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

רון אסף ואחרים

הנתבעת

החלטה

בהמשך להחלטת כבוד הנשיאה, השופטת ורד שפר, מיום 11/5/09, הריני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים ועיון בהם תוך 30 יום מהיום.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בהחלטה מיום 11/5/09, לפיה חויבה הנתבעת להמציא לתובע כרטיסי הנוכחות בגין תקופת עבודתו של התובע המצויים ברשות הנתבעת עד ליום 25/5/09.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות, של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.

כל מסמך אשר צורף לתצהיר ייחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

4. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה. הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו התצהירים לצד השני כאמור.

5. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:

התובע תוך שלושים יום מיום קבלת תצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבעת.

הנתבעת תוך שלושים יום מיום קבלת תצהירי ומסמכי התובע.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות, והיא לא תורשה להגיש ראיות מטעמה.

7. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שנקבע או שייקבע בעתיד להוכחות, אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד לבית הדין, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני.

בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

בקשה להזמנת עד, כאמור, תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות.

9. לעיוני ביום 26/5/09, ביום 15/7/09 (תצהירי התובע) וביום 1/10/09 (תצהירי הנתבעת).

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת