ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים נגד ירון מנצור :


בפני כבוד הרשם בכיר אמיר צ'כנוביץ

מבקש/נתבע

ירון מנצור

נגד

משיבה/תובעת

בנק הפועלים

החלטה

החלטה זו הינה בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד בהעדר התייצבות הנתבע לדיון ישיבת הוכחות אשר היה קבוע ליום 27.10.13.
לאחר שעיינתי בבקשה לביטול פסק הדין ובתגובת ב"כ התובע ובהעדר הגשת תגובה מטעם הנתבע אני מורה כדלקמן.
הנתבע עותר לביטול פסק הדין הן מחובת הצדק ולחילופין, משיקול דעת בית המשפט.
הנתבע טוען בבקשתו כי ע"פ החלטת בימ"ש בהליך פלילי המתנהל כנגדו בתיק אחר ניתן כנגדו ביום 12.5.13, צו פיקוח למעצר בית בכתובת השונה מכתובת מגוריו.
אין בידי לקבל טענת הנתבע כי עקב מעצר הבית לא ידע על קיומו של מועד ישיבת ההוכחות שנקבעה בתיק, שכן, הזמנה לדיון נשלחה ע"י בית המשפט ונמסרה לנתבע כדין.
יתר על כן, בתיק זה ניתנה החלטה מיום 30.4.13 בה נקבע מועד ישיבת ההוכחות (27.10.13) וכן, ניתנו בה הוראות לענין המועדים להגשת תצהירי עדות ראשית. הנתבע הגיש לבימ"ש בהתאם להחלטה זו תצהיר עדות ראשית, עובדה המלמדת כי ההחלטה הגיעה לידיו ומועד הדיון היה מצוי בידיעתו. העובדה כי הנתבע היה נתון תחת צו פיק וח של מעצר בית אין בה כשלעצמה להוות עילה לאי התייצבות לישיבת ההוכחות. כלל ידוע הוא כי לצורך דיוני בית משפט ניתן לקבל אישור ליציאה ממעצר הבית וזה ינתן על נקלה. הנתבע לא טען כי פנה לבימ"ש שנתן את צו מעצר הבית בקשה להתיר התייצבותו לדיון שנקבע בתיק זה, ובקשתו נדחתה. אשר לטענת הנתבע כי עקב מעצר הבית היה מצוי בכתובת אחרת ולכן היה מבולבל, אזי שמעיון בתיק עולה כי הנתבע הגיש תצהיר עדותו הראשית לבימ"ש ביום 2.6.13, דבר המלמד כי כבר שבועיים לאחר מעצר הבית היה בידי הנתבע להחתים עו"ד על תצהירו ולהגישו לבימ"ש.
לפיכך, הבקשה לביטול פסק הדין מחובת הצדק נדחית.
אשר לבקשה לביטול פסק הדין משיקול בית המשפט, מעיון בבקשה ונסיבות המקרה לא מצאתי כי אי התייצבותו של הנתבע לדיון ההוכחות נגרמה מחמת זלזול של הנתבע בהליך המשפטי, שכן הנתבע טרח והגיש תצהיר עדות ראשית לבימ"ש חרף היותו נתון במעצר בית, ונראה כי אי התייצבות נגרם מחמת רשלנות, ומחדלו של הנתבע מלפעול לקבלת אישור לצורך יציאתו ממעצר הבית לצורך התייצבותו לדיון שנקבע בתיק זה, וכן, נוכח מחדלו להודיע לבימ"ש זה על קושי זה.
בתיק זה ניתנה לנתבע רשות להתגונן עובדה המלמדת כי לנתבע קיימת הגנה לכאורית בפני התביעה.
לאור המפורט לעיל, פסק הדין שניתן ביום 27.10.13 יבוטל משיקול דעת בית המשפט בכפוף לתשלום הוצאות הדיון אליו לא התייצב הנתבע בסך 2,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר יופקדו ע"י הנתבע בקופת בימ"ש תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
בהעדר תשלום ההוצאות תוך המועד שנקבע תדחה הבקשה לביטול פסק הדין.
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, ט"ו אדר ב תשע"ד, 17 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים
נתבע: ירון מנצור
שופט :
עורכי דין: