ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אייל וורקה נגד המל"ל :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010884/07

בפני:

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

נציג עובדים – מר פוסט

12/05/2009

בעניין:

איילון (אייל) וורקה

ע"י ב"כ עו"ד

נ. מזרחי-אילוז

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ע. סמואל

הנתבע

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום דמי אבטלה. הנתבע טוען כי התובע אינו זכאי לדמי אבטלה משום שלא השלים תקופת אכשרה.

2. התובע עבד מחודש יולי 2005 ועד חודש אוקטובר 2005, בחודש דצמבר 2005 ומחודש מאי 2006 ועד דצמבר 2006. התובע הגיש תביעה לדמי אבטלה שהתאריך הקובע לגביה הוא 1/07. ב"כ התובע אמנם טענה כי התאריך הקובע לגביו הינו 12/06 (דיון מוקדם מיום 9.7.07), אולם חזרה בה מטענתה זו (פרוטוקול הדיון מיום 19.5.08 ע' 6 ש' 11-13). על כן, אין מחלוקת בין הצדדים כי בשנה וחצי שקדמו לתאריך הקובע צבר התובע תקופת אכשרה בת 272 ימים בלבד, בעוד שעל פי הוראות החוק התובע נדרשת תקופה אכשרה בת 300 ימים, לצורך קבלת דמי אבטלה, שכן התובע הינו עובד יומי, וחלות עליו הוראות סעיף 161(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק).

3. בתצהירו טען התובע השלים תקופת אכשרה כנדרש בחוק, שכן עבד בחודשים מרץ-אפריל 2006 במכולת של אבי חוג'ה, אך לא קיבל עבור תקופת עבודתו זו תלושי שכר, ושכרו קוזז כנגד חוב שהיה חייב לאחיו של אבי חוג'ה, וכנגד חובות בגין רכישה במכולת. מוסיף התובע עוד כי בחודש נובמבר 2005 עבד בחברת מודיעין אזרחי, ולא קיבל תלוש שכר עבור חודש זה. בעקבות טענתו זו ניתן, לאחר ישיבת ההוכחות, צו המורה לחברת מודיעין אזרחי להמציא לבית הדין את תלוש השכר של התובע לחודש נובמבר 2005. משהומצא תלוש השכר, הסכים הנתבע כי יש להוסיף ימים אלה לתקופת האכשרה של התובע. לפיכך צבר התובע 297 ימים, היינו 3 ימים בלבד פחות מן התקופה הנדרשת בחוק.

4. טוענת ב"כ התובע כי ניתן למצוא את הימים החסרים לתובע מתוך התקופה שבה עבד אצל אבי חוג'ה. ב"כ התובע טוענת כי התובע הצהיר על תקופה זו, ואף נחקר עליה, ולתמיכה בטענותיו צירף את פרוטוקול הדיון בת.א. 6155/06 בבית משפט השלום בירושלים. מוסיפה ב"כ התובע עוד כי יש לנהוג עם התובע בגמישות, שכן הוא מתקשה בעברית, ולפסוק בתביעתו תוך מתן משקל לתכלית ענף ביטוח אבטלה.

5. מנגד טוענת ב"כ הנתבע כי על התובע מוטל הנטל להוכיח כי צבר תקופת אכשרה כנדרש, והוא לא הרים נטל זה המוטל עליו. טענת התובע כי הועסק אצל אבי חוג'ה לא הוכחה, שכן לא התקיימו ביניהם יחסי עובד-מעביד, שהרי שכרו קוזז כנגד רכישות במכולת ושכר דירה, ולא שולמו עבורו דמי ביטוח. כמו כן יש לדחות את טענת התובע כי חסרים לו 3 ימים בלבד, שכן החוק קובע מפורשות כי רק מי שצבר תקופת אכשרה על פי דין זכאי לתשלום דמי אבטלה.

6. בתצהירו (סעיף 7) הצהיר התובע כי עבד במכולת של אבי חוג'ה. בחקירה הנגדית אישר התובע את האמור בתצהירו, ופירט בהרחבה את נסיבות עבודתו זו (ע' 6 ש' 15-27, ע' 7 ש' 1-3). עדותו התובע היתה משכנעת ומהימנה, ולא נסתרה. אמנם התובע אינו רהוט, והוא התקשה לבטא את עצמו במהלך עדותו, אולם כאמור התרשמנו כי התובע דובר אמת, וכי אכן עבד אצל אבי חוג'ה כפי שהוא טוען. יתר על כן, פרוטוקול הדיון בת.א. 6155/06 (נספח ג' לתצהיר התובע) תומך בטענת התובע. בפרוטוקול נרשם מפי אחיו של אבי חוג'ה, אייל חוג'ה, כי:

”כשהוא פוטר אמרתי לו שאני לא יכול להמשיך לתמוך בו אלא לעזור לו למצוא עבודה אצל אחי, לאחר שהוא הפסיק לעבוד אצל אחי אמרתי לו שאני לא יכול יותר" (ע' 1 3 שורות אחרונות, ההדגשה הוספה ד.פ.).

משמע שיש גם תימוכין חיצוניים לטענת התובע כי עבד אצל אבי חוג'ה, והטענה כי לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד משום ששכרו של התובע קוזז כנגד חובות, מוטב היה לולא נטענה. שכר שקוזז כנגד חובות הינו שכר לכל דבר ועניין, ואין לומר כי בשל כך לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד, במיוחד כאשר הראיות שהוצגו בפנינו, ובכלל זה דבריו של אייל חוג'ה, מלמדים כי התובע עבד אצל אבי חוג'ה.

7. מכאן, שהתובע הרים את הנטל המוטל עליו, והוכיח כי השלים תקופת אכשרה, שכן הוכח כי עבד אצל אבי חוג'ה כחודשיים, והתובע נזקק ל-3 ימים בלבד. אמנם לא שולמו עבור התובע דמי ביטוח אבטלה עבור ימים אלה כנדרש בסעיף 161(2) לחוק, ואולם בנסיבות העניין, אין לזקוף לחובתו של התובע את מחדליו של מעבידו. מחומר הראיות שהוצג לפנינו עולה כי התובע נקלע למצב כלכלי קשה ביותר (ראו נספח ג' לתצהיר התובע). תכלית תשלום דמי אבטלה הינה לאפשר לעובד שנפלט בעל כורחו ממקום עבודתו, קיום בכבוד לתקופת ביניים עד שייקלט במקום עבודה חדש (עב"ל 1393/01 המל"ל – חגית כהן (לא פורסם). אין ספק שתכלית זו מתקיימת לגבי התובע במלואה, מה גם שהשלים תקופת אכשרה כמפורט לעיל. לפיכך אין למנוע ממנו את התשלום בשל כך שלא שולמו דמי ביטוח אבטלה עבורו בגין 3 ימים בלבד מכל תקופת האכשרה.

סוף דבר – התובע זכאי לדמי אבטלה, ודין תביעתו להתקבל.

מאחר שהתובע היה מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי אין אנו עושים צו להוצאות.

ניתן היום 12/5/09 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג ציבור

מר פוסט

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

010884/07בל 730 אילנית ג'והרי