ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברקו יוסי נגד אורות תעסוקה :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

עב 001309/09

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

12/05/2009

בעניין:

ברקו יוסי

המערער

נ ג ד

אורות תעסוקה - משרד התמ"ת

ע"י ב"כ

רונית פרפל, מתמחה -

פרקליטות מחוז הדרום-אזרחי

המשיבה

פסק דין

1. בפני ערעורו של המערער מר יוסי ברקו, על החלטת ועדת הערר על פי חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד - 2004, אשר דחתה את ערעורו בגין דיווח שולל גמלה לחודש 9/08. יצוין כי ערעור לחודשים 10/08 ו-11/08 נמחק לאחר שהמרכז תיקן את הדיווח שולל הגמלה לגבי חודשים אלה.

2. בחודש 9/08 נעדר המערער את הימים הבאים - 9/9, 15/9, 16/9, 17/9.

3. טענת המערער היא כי יש לבטל את החלטת הוועדה שכן:

א. ביום 9/9 התייצב המערער בלשכת ההוצל"פ עד השעה 10:30 ולאחר מכן פנה למועדונית של בתו, שם סיים את שיחתו עם הרכזת בשעה 13:30.

ב. באשר לימים 16/9 ו-17/9, הציג התובע אישור מחלה מיום 18/9 וערעורו נדחה מהטעם שהאישור ניתן בניגוד לתקנה 8 לתקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקון החקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה - 2004 (להלן: "התקנות"), שכן הוא ניתן לאחר ימי המחלה בתוקף רטרואקטיבי.

4. בדיון היום שבו הצדדים על טענותיהם.

הכרעה

5. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, אני מחליט לדחות את הערעור.

6. תקנה 8 לתקנות קובעת:

"תעודת מחלה שהמציא משתתף תוכר אם התקיימו בה כל אלה:

(1) היא חתומה בידי רופא קופת חולים, ואם היה המשתתף מאושפז בתקופת המחלה - בידי רופא בית חולים:

(2) מצוינים בה הפרטים כלהלן:

(א) שם החולה ומספר זהותו;

(ב) אבחון המחלה;

(ג) מספר ימי המחלה;

(ד) שם הרופא, מענו, מספר רישיון לעסוק ברפואה;

(3) התעודה נערכה בתקופת המחלה."

7. מכאן שהצדק עם ב"כ המשיבה, שאין להכיר בימים 16/9 ו-17/9 שעה שהאישור ניתן יום לאחר מכן.

8. הגם שאי אפשר להתעלם מהעובדה שלא תמיד אדם יכול לפנות לרופא במהלך מחלתו, הרי שבמקרה זה אין צורך להידרש לשאלה זו, שכן מרישום שיחה בין המערער למתכננת היעדים, עולה כי המערער מסר לה כי בשל התפרעות וקטטה עם המאבטח במרכז, לא התייצב.

9. גם האישור הרפואי שניתן הוא סתמי, ואין בו פירוט כלשהו או איזכור לאירוע האמור אליו מתייחס המערער, ומכאן שערעורו נדחה כדין בגין יומיים אלו.

10. מכאן שהדיווח שולל הגמלה בגין חודש 9/08 הוא מוצדק, שכן ביחס ליום 15/9 אין למערער הסבר להיעדרותו, וכשאנו מוסיפים ליום זה את היומיים הבאים 16/9 ו-17/9, הרי שהמערער נעדר שלושה ימים בחודש ספטמבר 2008 ועל כן יש לדחות את ערעורו.

11. אין צו להוצאות.

ניתן היום 12 במאי, 2009 (י"ח באייר תשס"ט) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

קלדנית: רות רחמים.