ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..כונס הנכסים הרשמי - נגד רייכמן )בתיק רייכמן נגד כונס הנכסים :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

בשא 002091/08

פשר 001690/00

בפני:

כבוד השופט איתן אורנשטיין

24/08/2008

בעניין:

כונס הנכסים הרשמי

מבקש

נ ג ד

רייכמן שמואל

משיב

החלטה

לפני בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל וכינוס נכסים של המשיב.

המשיב זומן לדיון המקורי שנקבע ליום 2.7.08 אך לא התייצב. לדיון התייצב בנו שאמר שאביו אושפז בבית החולים ועובר בדיקות. בנסיבות אלה נדחה הדיון ליום 9.7.08. גם לדיון זה לא טרח המשיב להתייצב למרות שמועד הדיון הודע לו, הן ע"י הכנ"ר והן ע"י אחד הנושים, מר בק. יאמר כי בשיחת טלפון עם הכנ"ר בה נמסר לחייב מועד הדיון, התבקש החייב להמציא אישור רפואי, ואישור כאמור הומצא על ידו, כך שאין חולק שהמשיב מודע לדיון.

לגופו של ענין, החייב הפסיק לשלם את הסכום החודשי מאז סוף שנת 2005 וצבר חוב פיגורים בסך של עשרות אלפי שקלים. זאת ועוד, החייב לא שעה לאזהרה ששלח לו הכנ"ר, ואף לא טרח להגיש דו"חות תקופתיים כנדרש. בנוסף, הבקשה הועברה לתגובת החייב אשר לא זו בלבד שלא טרח להגיב לה, אלא אף לא ניצל את התקופה שעד לדיון כדי להסדיר את חוב הפיגורים. מעל ומעבר, החייב נמנע מלהתייצב לדיונים בעניינו.

כידוע, בבסיס הליכי פשיטת הרגל עומדות שתי תכליות: האחת, שעניינה בנושים, והיא כינוס

נכסי החייב לצורך פירעון החובות; האחרת, שעניינה בחייב, ויסודה ברצון ליתן לו הזדמנות

"לפתוח דף חדש" לאחר שיופטר מחובותיו. בהקשר זה חשיבות מרובה לתום ליבו של החייב,

אשר נבחן לא רק בנוגע לתקופה שלפני הגשת הבקשה, באשר לאופן היווצרות החובות, אלא גם

לאחר הגשתה דהיינו התנהגות החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל (ראו: ע"א 6416/01 בנבנישתי

נ' הכנ"ר, פ"ד נז(4) 197 (2003); רע"א 2282/03 גרינברג נ' הכנ"ר, פ"ד נח(2) 810 (2004);

ע"א 8937/05 תבין נ' הכנ"ר, פורסם בנבו). על האיזון המתחייב לקחת בחשבון גם את זכויותיהם

החוקתיות של הצדדים, ובהם זכות הקניין והזכות לקיום מינימלי ולחיים בכבוד.

בענייננו, החייב באופן שיטתי נמנע מלשלם את התשלומים החודשים שהושתו עליו, לא הגיש דוחות תקופתיים והכל תוך שהתעלם מהחלטות בית המשפט. התחמקות מתשלום חובות כמו גם אי קיום הוראות בית המשפט, אינן עולות בקנה אחד עם חובת תום הלב בניהול הליכי פשיטת הרגל. זאת ועוד, אי הגשת הדוחות החודשים על ידי החייב באופן המונע בדיקת יכולתו הכלכלית, מהווה נדבך נוסף בהתנהגות חסרת תום הלב. אין זאת אלא כי התנהלות החייב כמתואר לעיל, מצביעה על ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל מצד החייב אשר ביקש לעשות בהם שימוש רק על מנת לחלצו מנושיו מבלי כוונת אמת לצמצם את חובותיו. בכל האמור, בסיס מספק להורות על ביטול הליכי הפש"ר.

בנסיבות אלה אין מנוס איפוא אלא להורות על ביטול הליכי פשיטת הרגל, וכך אני מורה.

הכספים שהצטברו בקופת הכנ"ר יועברו, בניכוי שכר הכנ"ר, לתיק ההוצאה לפועל. כל הליכי

הביניים, ובכללם צו עיכוב יציאה מן הארץ, יבוטלו בחלוף 60 יום מהיום, על מנת לאפשר לנושים

לפעול בתיקים הפרטניים.

המזכירות תשלח את ההחלטה למשיב וכן לנושה שהתייצב לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום ו' בתמוז, תשס"ח (9 ביולי 2008).

אורנשטיין איתן, שופט