ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קטייב ודים נגד נוגני ולדימיר :

1


בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע

דמ 001409/09

בפני:

כב' הרשם יוחנן כהן

12/05/2009

בעניין:

קטייב ודים

התובע

נ ג ד

נוגני ולדימיר

הנתבע

פסק דין

1. ביום 24/02/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 09/04/09 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה איעתר לבקשת התובע ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע שכר עבודתו בסך של 6,000 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/03/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה בשיעור 3% לחודש החל מיום 30/03/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 750 ₪ אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 12 במאי, 2009 (י"ח באייר תשס"ט) בהעדר הצדדים.

יוחנן כהן - רשם

001409/09דמ 734 בתיה כהן