ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן אילנה נגד אחים עובדיה- שירו :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 003330/08

דמ 003331/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

כהן אילנה

ע"י ב"כ

מר חיים פרטוש - נציג האיגוד המקצועי

התובעת

נ ג ד

אחים עובדיה- שירותי ניקיון ושמירה בע"מ

הנתבעת

נוכחים:

התובעת ונציג האיגוד המקצועי

מר שאול שמש - מנהל כ"א בנתבעת

מר דרור כהן - מנהל אזור הדרום בנתבעת

פרוטוקול

נציג האיגוד המקצועי:

אני חושב שלגבי אחוזי המשרה של התובעת יש הסכמה שמדובר ב-40 שעות חודשיות במשך עבודתה במשך 3 שנים. תחילת עבודתה ב-01/09/2005 וסיום עבודתה ב-14/09/2008.

את הסכום בסך 1,767 ₪ התובעת אכן קיבלה.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תמציא הנתבעת לידי התובעת עד ליום 19/05/2009 מכתב שחרור בנוגע לכל הכספים שנצברו בקופת ביטוח מנהלים כלל הן חלק עובד והן חלק מעביד לגמל וכן את כל כספים שנצברו על חשבון פיצויים.

2. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

3. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________________ ___________________

התובעת ונציג האיגוד המקצועי מנהל כ"א בנתבעת

פסק – דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובעת בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום 12 במאי, 2009 (י"ח באייר תשס"ט) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון