ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דדון ורד נגד יחיאל קרוסה :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 001231/09

דמ 001232/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

דדון ורד

התובעת

נ ג ד

1 . יחיאל קורסיה

2 . מגורי איכות בע"מ

הנתבעים

נוכחים:

התובעת בעצמה

מר יחיאל קורסיה - הנתבע מס' 1

פרוטוקול

הנתבע מס' 1:

בנוגע לחופשה שנתית בהנהלת חשבונות יש רישום של כל ימי החופשה. אני פירטתי את ימי החופשה בסעיף 12 לכתב ההגנה.

הנתבעת פעילה ויכולה לשלם את הסכומים שיפסקו ככל שיפסקו אם בכלל.

התובעת:

אני מסכימה שאני הועסקתי בחברת מגורי איכות בע"מ ולאחר ששמעתי את דברי בית הדין אני מסכימה למחיקת הנתבע מס' 1 יחיאל קורסיה מכתב התביעה.

החלטה

הנני מורה על מחיקת הנתבע מס' 1 מכתב התביעה.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

מנכ"ל הנתבעת:

בנוגע לחופשה שנתית יש דוחות נוכחות של כל חודש אבל אין בידי כרגע את הדוחות אני לא הבאתי אותם.

התובעת:

אני כשהתחלתי לעבוד כל בניין הנתבעת תמחרה אותו במחיר מסויים 500 או 800 ₪ או סכום אחר. הלכתי ובדקתי את הבניין אם המחיר מתאים לי וגם העבודה ואם זה התאים לי אני עבדתי. הבניינים שאני עבדתי בהם אני כל יום הייתי מנקה את הבניינים. הסכומים בתלוש השכר הם בהתאם למספר הבניינים שעבדתי בהם.

מנכ"ל הנתבעת לשאלת בית הדין:

מדוע לא הוצע לתובעת ההסדר החדש על אותם בניינים שבהם עבדה?

אני משיב שחלק מהבניינים הפסיקו את עבודתם במסגרת ההסכם וחלק מהבניינים לא היו מרוצים מאופן תפקוד התובעת.

לא יתכן שהתובעת עבדה בכמות של בניינים בהיקף של 20 שעות שבועיות שזה כ-3 שעות ביום. אנו מדברים פה על בערך 14 בניינים.

התובעת:

היו בניינים של פעמיים בשבוע ובניינים של כל יום.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובעת סך של 5,000 ₪ נטו כפיצויי פיטורים וזאת עד ליום 10/06/2009.

התובעת תגיע למשרדי הנתבעת וזאת עד ליום 20/05/2009 ותחתום על טפסים בנוגע לשחרור הכסף. ככל שלא תתייצב התובעת הנתבעת תשלם את הסכומים בקיזוז מס כדין.

2. הסכום ישולם בהמחאה שתרשם לפקודת התובעת ותשלח באמצעות דואר רשום לכתובת התובעת: לאה אימנו 9/6, באר-שבע מיקוד: 84514.

3. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

4. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ _______________

התובעת מנכ"ל הנתבעת

פסק – דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובעת בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום 12 במאי, 2009 (י"ח באייר תשס"ט) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון