ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מורן מיכה נגד כהן אליהו :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 001214/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

מורן מיכה

התובע

נ ג ד

כהן אליהו

הנתבע

נוכחים:

התובע בעצמו

הנתבע בעצמו

פרוטוקול

הנתבע:

אני לפני מערכת הבחירות לקחתי יועץ שילווה אותי בכל התהליך הזה וזה צור חכמון. בערך כחודש ימים לפני הבחירות הציע צור לקחת את מר מורן שיגייס אנשים לקלפי וזה תחום ההתמחות שלו להמריץ מתנדבים לקלפי.

סוכם על 8,000 ₪ בגין התקופה של החודש הזה. לא היה הסכם בכתב. הדבר סוכם טלפונית בשיחה שלי עם צור חכמון והיה ברור שאנחנו לוקחים איש מקצועי מאוד בתחום הזה.

לשאלת בית הדין:

אין לי מושג אם יגיע צור לעדות האם הוא יאשר שהסכום שסוכם הוא 8,000 ₪ ולא 12,000 ₪ כפי שטוען התובע.

הנתבע:

מערכת היחסים של מר צור עם התובע היא ארוכת שנים והמערכת יחסים שלי עם צור היא קצרה מאוד.

לעניין העבודה שלו בפועל מההתחלה הוא הראה אי ידע מקצועי בתחום שאנחנו הלכנו לכיוון הזה בבחירות למעט ישיבה במשרד וכמה טלפונים והכנת נוסחת אקסל פשוטה התובע לא עשה שום דבר רציני.

אני טוען שהתובע לא הגיע ליום הכי קריטי שהוא יום הבחירות של החיילים. אני הבהרתי לו את החומרה.

אני טוען שלאורך כל התקופה התובע לא עבד בצורה שנדרשה ממנו.

התובע:

אכן סוכם על סך של 12,000 ₪ בצרוף מע"מ כאשר יש בידי מסמך שצור חכמון כתב אלי והוא למעשה ניסח את כתב התביעה והוא העביר לי את המסמך הזה בצרוף הודעת דואר אלקטרוני כאשר במסמך הזה כמובן מופיעים שני דברים מהותיים. האחד, הסכום שסוכם הוא בסך 12,000 ₪ בצרוף מע"מ וכן את התפקיד שלשמו שכרו את שרותי כמנהל מטה הבחירות.

יום העבודה שלי בדרך כלל התחיל מהשעה 10:00 והסתיים בשעה 18:00 אחה"צ למעט שני מקרים אותם אני זוכר בברור האחד זה היה כנס פעילים במרכז מסחרי ישע שם היה מטה הבחירות והמועד השני זה היה פגישה בקיבוץ צאלים שהסתיימה בערך בשעה 22:00 או 23:00 בלילה. יש בידי את כל ההוכחות לגבי עבודתי כמנהל המטה כולל כל המסמכים שיצרתי, כולל רשימת החיילים שנועדו להצביע באותם יומיים. כל הרשימות האלה הם עבודה שלי בנוסף לנהלים.

תפקידי לא היה להמריץ חיילים ותפקידי לא היה להמריץ תושבים אלא לייצר את העבודה עבור אותם תומכים קרובים של המועמד על מנת לייצר מעגלים שני ושלישי לצורך הבחירות.

צור חכמון סרב לקבל מהנתבע תשלום שהגיע לו עבור מערכת הבחירות בסך 120,000 ₪ עד אשר ישולם שכרי תוך כדי כך נעשו ניסיונות ליצור פגישה עם הנתבע מה שלא צלח בסופו של דבר. היום אני מבין ששכרו של צור חכמון שולם במלואו ושכרי טרם שולם.

היתה שיחה טלפונית שלי עם צור שלדעתי הנתבע היה בצידו השני של הטלפון כאשר אני ביקשתי שכר של 15,000 ₪ בצרוף מע"מ וצור חכמון פסק שהשכר יהיה בסך 12,000 ₪ בצרוף מע"מ.

אני רוצה לציין שלקוחות שלי משלמים 200 ₪ בצרוף מע"מ לשעה. זה בערך התעריף שגובים בגין שעת ייעוץ במקרה הזה השכר חושב בערך לפי 1,000 ₪ ליום יעוץ שזה קצת יותר מ-100 ₪ לשעה בצרוף מע"מ. הטעות הגדולה שלי במקרה הזה היתה שלא שמתי לב למרחק הנסיעה.

הנתבע:

אם צור חכמון כתב את המייל אז יש מערכת יחסים הדוקה. גם צור חכמון ההסכם שלי איתו היה על 180,000 ₪ והוא קיבל בסופו של דבר 110,000 ₪ בהבנה ובהסכמה שהדברים לא יתנהלו כמו שהיו צריכים להתנהל.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו ישלם הנתבע לתובע סך של 12,000 ₪ ב-2 תשלומים שווים ורצופים.

2. הסכומים ישולמו במועדים כדלקמן:

תשלום ראשון לא יאוחר מיום 10/06/2009 והתשלום השני לא יאוחר מיום 10/07/2009. מוסכם כי ככל שהסכום לא ישולם במלואו או במועדו ישא הסכום ישא פיצוי בסך 600 ₪ בכל חודש.

3. הסכומים ישולמו בהמחאות שירשמו לפקודת התובע וישלחו באמצעות דואר רשום לכתובת התובע: האורנים 19, הוד השרון, מיקוד: 45263.

4. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

5. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ _______________

התובע הנתבע

פסק – דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום 12 במאי, 2009 (י"ח באייר תשס"ט) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון