ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה כהן נגד מדינת ישראל - רשות המיסים, משרד האוצר :

לפני: כבוד השופטת יפה שטיין

המבקש:
יהודה כהן

-
המשיבה:
מדינת ישראל - רשות המיסים, משרד האוצר
ע"י ב"כ: עו"ד פנחס גורט

החלטה

זוהי החלטה בבקשה למתן פטור מתשלום אגרה.
בהתאם להחלטתי מיום 02/02/2014, הגיש המבקש תצהיר לתמיכה בבקשתו אליו צורפו תלושי שכר, דפי חשבון בנק ואישור הביטוח הלאומי על זכאות המבקש לקצבת זקנה. המבקש הצהיר כי הוא גרוש, אין לו כל הכנסה נוספת ו/או רכוש, כי חשבונו מעוקל ואין לו חסכונות או פיקדונות.
המשיבה הגישה תגובה לבקשה ובה פירטה את הטעמים להתנגדותה: המבקש אינו עומד במבחנים שנקבעו בפסיקה לשם מתן פטור מתשלום אגרה; המבחנים כוללים עמידה בשני תנאים מצטברים: הוכחת אי יכולת כלכלית לתשלום האגרה וכן כי על פניו, ההליך מגלה עילה. המבקש לא הוכיח כי ההליך מגלה עילה, מה עוד שסיכויי התביעה קלושים מאחר ולמשיבה עומדת טענת התיישנות. לבסוף טוענת המשיבה שאין בנסיבות המקרה דנן בכדי לסטות מההלכה לעניין המבחנים למתן פטור מאגרה, פטור הממומן מהקופה הציבורית ואשר עשוי לעודד הליכי סרק ושימוש לרעה בהליך המשפטי.
מעיון בבקשה, בצרופותיה ובתגובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבלה.
בית הדין מוסמך ליתן פטור מתשלום אגרה כקבוע בתקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008. בהתאם לתקנה, מתן פטור מתשלום אגרה מסור לשיקול דעתו של בית הדין, ומותנה ב התמלאותם של שני תנאים מצטברים: העדר יכולת כלכלי ת של המבקש לשלם את האגרה, והיות ההליך מגלה עילה. הנטל להוכחת התמלאות התנאים מוטל במלואו על מבקש הפטור (לעניין זה ראה: בש"א 675/09 אברהם פלקסר - נשיץ ברנדס ושות' ( 14.2.201 1); בר"ע 31365-05-10 Zhao Chengjun - אסטראט ק בע"מ (14.9.2010)).
מעיון בכתב התביעה ובבקשה לסילוק על הסף שהוגשו בהליך זה, ניתן לקבוע לצורך הדיון בבקשה לפטור מאגרה, כי על פניו ההליך מגלה עילת תביעה. כבר נקבע בפסיקה, כי הביטוי "מגלה עילה" שבתקנה האמורה יפורש בצמצום, כך שדי בהוכחת עילה בסיסית - לצד חוסר יכולת כלכלית - כדי ליתן פטור מאגרה (ע"א 8974/04 פלוני נ' פלונית´פ"ד נט(4) 721).
בענייננו, מדובר בתביעה לתשלום זכויות פנסיה בגין עבודת המבקש במשיבה. אמנם, עיון בכתבי הטענות מעלה כי קיימת טענת התיישנות משמעותית של המשיבה, אולם בשלב זה, ובטרם ניתנה החלטה בבקשה לסילוק על הסף, די שהמבקש יניח ראשית ראיה הנלמדת מפני הדברים ולפיה אין המדובר בתביעה המופרכת על פניה. לטעמי עמד ה מבקש בנטל זה, ואין בטענת ההתיישנות בכדי לקבוע כי התביעה אינה מגלה עילה.
לעניין יכולתו הכלכלית של המבקש לשלם את האגרה , עולה מהתצהיר ומהמסמכים שהגיש בתמיכה לבקשה, כי הכנסתו החודשית בצירוף קצבת הזקנה היא נמוכה, חשבונו מעוקל והוא גרוש ומשלם שכ"ד. לכך יש להוסיף את הצהרתו של המבקש, לפיה אין בבעלותו רכוש, נכסים או חסכונות. אף המשיבה אינה חולקת על מצב דברים זה.
מן המקובץ עולה כי אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה וה הליך מגלה לכאורה עילה. על כן מתקבלת הבקשה למתן פטור מתשלום האגרה .
סוף דבר - הבקשה למתן פטור מתשלום האגרה מתקבלת.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב אדר ב תשע"ד, (14 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יהודה כהן
נתבע:
שופט :
עורכי דין: