ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזנטל נגד גלי ליסינג )2004( בע :

1


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 002292/08

בפני:

כב' השופט אורן שוורץ

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

רוזנטל יחיאל

התובע

נ ג ד

1 . גלי ליסינג (2004) בע"מ

2 . מוסך חן

הנתבעות

פסק דין

 1. עניינה של התביעה שלפניי בדרישה להשבת סכומים שהוציא התובע עבור תיקוני בלמים ברכב מסוג מאזדה (להלן: "הרכב"). הרכב נרכש ממחסניה של הנתבעת, חברת גלי ליסינג בע"מ. לטענת התובע, הנתבעת התחייבה בפניו, בכתב ובעל פה, לתקן תקלות אשר יתגלו ברכב ומשכך היא חבה בעלות התיקונים. סכום התביעה הועמד על סך 1,500 ₪.
 1. לטענת התובע, הרכב נבדק במהלך רכישתו בנסיעת מבחן, בנוכחות בוחן רכב מטעם חברת "קומפיוטסט ראשון לציון (1980) בע"מ" (להלן: "קומפיוטסט"). במסגרת הבדיקה, נמצא שרעש עולה מן הרכב ממיסבי הגלגלים האחוריים. משכך, הנתבעת התחייבה לתקן תקלה זו. הרכב נלקח לתיקון במוסך "שי שחר". לטענת התובע, התיקון לא בוצע כהלכה ובסופו של דבר התקלה לא תוקנה.
 1. התובע פנה לנתבעת אולם זו התעלמה מפניותיו. על כן, החליף התובע את הבלמים בחלקו האחורי של הרכב במוסך חן ושילם סך 461 ₪. במסגרת טיפול זה, נמסר לו שיש גם צורך בהחלפת הבלמים הקדמיים. משכך, פנה שוב התובע אל הנתבעת, אשר הסכימה לשאת בעלות תיקון הבלמים, הקדמיים והאחוריים, והתחייבה בפניו, בעל פה, לשלם עבור תיקון זה. אלא מאי, לאחר שתיקן התובע את הבלמים הקדמיים, בעלות 946 ₪, ופנה לנתבעת בדרישה להחזיר לו את סכום עלות התיקונים, הכחישה הנתבעת את התחייבותה לעיל וסירבה לדרישתו.
 1. הנתבעת טענה, שהרכב נמכר לתובע לשביעות רצונו ולאחר בדיקה יסודית. כך, התחייבותה בכתב של הנתבעת לתיקון התקלות ברכב נוגעת אך למערכת ההילוכים והמנוע ואין מדובר באחריות לכל מערכות הרכב, כמו גם הבלמים. כמו כן, הנתבעת דאגה לתיקון תקופתי של הבלמים, חרף העובדה שיש בכך חריגה מן האמור בהסכם, מתוך דאגה לשביעות רצונו של התובע.
 1. בדיון שנערך לפניי העידו:

מצד התובע – מר יחיאל רוזנטל ורעייתו, גב' רוזנטל.

מטעם הנתבעת: מר יהב ברזילי – מנכ"ל הנתבעת, מר סמי בר לוי – איש מכירות בנתבעת ומר שי שחר – מנהל מוסך "שי שחר בע"מ".

דיון:

 1. בעדותו לפניי, חזר התובע על גרסתו. לטענתו, הסכם המכר מעגן מפורשות את התחייבותה של הנתבעת לתקן את הבלמים: "מפנה להערה מס' 1 בדיקת מסיבים גלגלים מוחבים אם דרוש תיקון, מי שכתב את זה זה סמי איש המכירות. זה היה בהמשך לבדיקה בקומפיוטסט".

[פר' עמ' 2 ש' 10-12]

 1. מנהל הנתבעת, מר ברזילי, העיד לפניי וחזר על גרסתו. בעדותו הדגיש שהתובע רכש את הרכב, בתאריך 14.8.08, לאחר בדיקתו על ידי בוחן רכב מטעם קומפיוטסט ולאחר שהרכב טופל במוסך, בתאריך 27.8.08, שם "הוחלפו דסקיות ובלמים מקדימה ואחורה וצלחות קדמיות ואחוריות" [פר' עמ' 2 ש' 18-19].
 1. עוד ציין מר ברזילי, כי לאחר שפנה התובע אל הנתבעת שוב בטענה לרעשים נוספים בעת נסיעתו ברכב, הפנה הוא את רכבו של התובע לבדיקה נוספת במוסך, בה פורקו הבלמים והוחזרו למקומם ונמצא ש"הכל היה תקין". חרף זאת, "התובע הלך למוסך חן והחליפו לו דסקיות אחוריות והגישו חשבונית..החליפו לו סתם" [פר' עמ' 2 ש' 28-29, עמ' 3 ש' 2].
 1. מר שחר, מנהל המוסך, העיד לפניי ותיאר את פרטי הטיפול התקופתי ברכב. הטיפול כלל, בין היתר, החלפה של דיסקיות הבלמים וחריטת צלחות הבלימה הקידמיות והאחוריות, שבוצעה בתאריך 27.7.08, כשלושה שבועות לפני מכירתו. עדותו של מר שחר חוזקה בהעתק חשבונית מס בה פורטו עבודות המוסך [נ/1]. בהתאם לחשבונית זו, שהנפיק המוסך, אכן הוחלפו כל דסקיות הבלימה, הוחלפו צלחות הבלימה הקידמיות ונחרטו צלחות הבלימה האחוריות.
 1. מר בר לוי, איש מכירות בנתבעת, העיד לפניי שעסק במכירת הרכב לתובע. לדבריו, הסכם זכרון הדברים בין הנתבעת לתובע נחתם על ידו והוספה בכתב ידו ההערה בדבר התחייבות הנתבעת לתקן את מיסבי הגלגלים האחוריים, אם יעלה צורך בכך לאחר בדיקת הרכב.

"אמרתי לתובע שאנחנו נטפל בזה [ברעש – הוספה שלי א.ש.] אם זה באמת מיסבים... לקחנו את הרכב לבדיקה ובדקנו וראינו שאין שום בעיה של מיסבים, זה גם הוכיח שכשהתובע הלך למוסך חן גם בדקו את הרכב וטענו שזה לא מיסבים וטענו שזה דסקיות לא מקוריות".

[פר' עמ' 5 ש' 4-6]

 1. כך, הוסיף מר בר לוי, שהנתבעת לא התחייבה בפניי התובע לכך שתשלם עבור הוצאות תיקון בלמים, לדבריו "שאלתי אותו למה הוא תיקן כי עשו לא מזמן טיפול והחליפו והוא אמר לי שבמוסך חן אמרו שזה לא תקין ושהוא ביקש מהם להחליף את זה" [פר' עמ' 6 ש' 3-4].
 1. לאחר שבחנתי את העדויות והראיות שהוצגו לפניי, הנני סבור שדין התביעה להידחות.
 1. בהסכם זכרון הדברים [ת/1], הנתבעת התחייבה לתקן אך ורק תקלות הנוגעות למנוע ולתיבת ההילוכים. עם זאת מאחר ובטופס הבדיקה [ת/2], אובחן רעש ממיסבי הגלגלים, התחייבה הנתבעת 1 לתקן את הטעון תיקון במיסבים האחוריים.
 1. בהתאם להתחייבות שנטלה על עצמה הנתבעת 1, הרכב נמסר לבדיקה וטיפול במוסך שי שחר. על אופן תיקון הרכב במוסך העיד מר שחר, מנהל המוסך, אשר טיפל ברכב:

"הרמתי את הרכב על המרים, בדקתי אותו רעש שנחשד כרעש מיסבים... מצאתי שהרעש המדובר הוא לא ממיסבים... פרקתי את הגלגלים בכל זאת למרות שבדיקת המיסבים אמורה להתבצע שהגלגלים מורכבים... ניקיתי את אבק השחיקה המצטבר, הרפידות עשויות מחומר מתכלה היוצר אבק, אותו אבק יוצר לפעמים רעש, הדסקיות הללו אמורות להתכלות וליצור את אותו אבק".

[פר' עמ' 4 ש' 5-10]

 1. לכך יש להוסיף את עדותו של מר שחר לפיה, כאשר פנה אליו התובע בשנית וטען לרעשים מהבלמים, הוא יצא עם הרכב לנסיעת מבחן והעיד כי לא הייתה שום בעיית רעש או בעיה בטיחותית המסכנת את המשך הנסיעה של הרכב, כדבריו: "לו הייתי שומע רעשים הייתי פותח גלגלים ובודק את הרכב". התרשמתי מעדותו של מר שחר ואני מוצא אותה מהימנה עליי.
 1. לעומת זאת, התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו, להוכיח כי אכן היתה קיימת תקלה כלשהי במיסבים האחוריים וכי תקלה זו קשורה להחלפת הבלמים הקידמיים והאחוריים ברכב, בגינה הוא מבקש שיפוי מהנתבעת 1.
 1. התובע לא הוכיח לפניי, שהנתבעת התחייבה לתקן את הבלמים ברכב וממילא לא הוכיח שהבלמים שהתקין מוסך שי שחר ברכב היו לא תקינים או לא בטיחותיים ועלה צורך בהחלפתם. כך לדוגמא, לא הוצגה לפניי חוות דעת המעידה שהבלמים ברכב אינם תקינים, לא הופיע בפניי נציג ממוסך חן שיכול להעיד על אי-תקינות הבלמים וכו'.
 1. בנסיבות אלה, ובהתחשב בכך שברכב הוחלפו רפידות בלמים וצלחות בלימה בחודש יולי 2008 ונחרטו צלחות הבלימה האחוריות, אני בדיעה שהתובע לא הרים את הנטל המוטל להוכיח, שהיתה הצדקה להחלפת רפידות בלמים והדיסקיות, כפי שעשה במוסך חן, לאחר הרכישה. ממילא לא הוכח לפניי, מדוע על הנתבעת לשאת בעלות תיקון זה, דבר שאינו נתמך בתנאי ההסכם הרכישה ואף אינו עולה בקנה אחד עם הטיפול המקיף שנערך לרכב מספר חודשים מועט קודם לכן.
 1. התביעה כנגד נתבעת 2 נדחית אף היא מחמת היעדר עילה.
 1. לא מצאתי ממש ביתרת טענות הצדדים והן נידחות.

512עיעי

 1. סוף דבר – התביעה נדחית. הנני מחייב את התובע לשלם לנתבעת 1 הוצאות משפט בסך 500 ₪, לתשלום עד ליום 10.6.09.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

ניתן היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהיעדר הצדדים.

אורן שוורץ, שופט