ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רון שמואלי נגד אור הראל :

1

בתי-המשפט

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

בש"א 007895/08

ע"מ 001071/08

לפני:

כב' הרשם איתן אורנשטיין

בעניין:

פלוני

ע"י ב"כ

צבי הרניב

המבקש

נ ג ד

אלמוני, קטין באמצעות אמו

ע"י ב"כ

רן רייכמן

המשיב

החלטה

1. לפניי בקשה לפטור את המבקש (להלן: "המערער"), מהפקדת עירבון במסגרת ערעור שהגיש על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב (כב' השופט שטרק) בתמ"ש 52552/01 מיום 24.2.08 (להלן: "פסק הדין"). בפסק הדין, הושת על המערער חיוב מזונות עבור המשיב, בנו הקטין בסך 1300 ₪ לחודש ועוד 1500 ₪ עבור מדור וכן נקבעו הוצאות נוספות שעל המערער לשאת במחציתן. יוגדש כי פסק הדין ניתן לאחר שמהערער לא טרח, פעם אחר פעם להתייצב לדיונים בבית המשפט לענייני משפחה, באשר לטענת בא כוחו הוא שוהה בחו"ל וידו אינה משגת לשלם כרטיס טיסה.

2. לטענת המערער, הוא נמצא באיים הקריביים בחסרון כיס מוחלט לנוכח אבטלה אליה נקלע, ואין באפשרותו או באפשרות מי מטעמו לשאת בהפקדת העירבון. הבקשה הוגשה על ידי מר אלמוג שמואלי, בנו הבגיר של המערער, לו ניתן יפוי כח, המואשר על ידי נוטריון מקומי באיים הקריביים, שאינו מוכר על פי הדין.

3. המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו, למן היוולדו של המשיב מתחמק המערער מתשלום מזונותיו. עובר לעזיבתו את הארץ השתכר המערער בין 11,000 ל - 13,000 ₪ לחודש. מוסיף המשיב וטוען כי טענת המערער לפיה אין לו כסף לרכישת כרטיס טיסה חזרה הינה זילות בית המשפט, שכן נראה בבירור שיש לו כסף להמשיך ולחיות באיים הקריביים וכן כדי לשכור עורכי דין פרטיים המטפלים עבורו בעניניו המשפטיים. זאת ועוד, המערער עזב את הארץ בפתאומיות סמוך לאחר הדיון הראשון בתיק המזונות, ועל מנת להתחמק מדיון בעניין. עוד מצביע בא כוח המבקש על דפי החשבון של המערער מהם עולה כי מופקדים להם כספים, חרף העדר המערער מהארץ, כ מו גם העדר פירוט של המערער על נסיבות עזיבתו, תעסוקה באיים הקריביים ועוד.

4. לאחר שבחנתי הבקשה על נספחיה, תגובת המשיבה ותשובת המערער לתגובתה - יישום ההלכה הפסוקה על נסיבות המקרה דנן הביאני לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

הכלל הוא, כי על בעל דין המגיש ערעור מוטלת החובה להבטיח את הוצאות המשיב בערעור ולהעמיד לשם כך בטוחה אמינה וזמינה. על בעל הדין המבקש לחרוג מן הכלל האמור, מוטל הנטל להוכיח היעדר יכולת כלכלית לשאת בהפקדת העירבון וכן סיכויים ממשיים לזכות בערעור. לא די בעובדה שמצבו הכלכלי של המבקש הינו דחוק על מנת להצדיק מתן פטור מהפקדת עירבון, שעה שלא עלה בידיו להצביע על סיכויים ממשיים להצלחת ערעורו במסגרת טיעוניו בבקשה דנן. (בש"א 329/90 יונה אברך נ' גרוגר, פ"ד מ(2) 383; רע"א 140/06 אמיקו טורס בע"מ נ' אבדר הסעות והשקעות בע"מ, פ"ד מד(2) 383; רע"א 321/07 גושן נ' עו"ד אבי גיא).

5. בענייננו, המערער לא עמד בנטל זה.

המערער לא צירף כל אסמכתא להוכחת מצבו הכלכלי הנטען ולא פרש בפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה בעניין זה. מעל ומעבר, על המבקש היה לתמוך בקשתו בתצהיר, אך אף זאת לא עשה. לעניין זה נתתי דעתי לטענת בא כוח המערער לפיה אין קונסול ישראלי באיים הקריביים, אך אין בכך כדי לפטור את המערער מהגשת תצהיר כדין, למצער נסיעה למקום קרוב בו מכהן קונסול, כדוגמת העיר מיאמי, המצאת מרחק טיסה קצר. אמנם, בנו של המערער, הגיש תצהיר בתמיכה לתשובה לתגובה, אך התצהיר הוא לקוני, נעדר פירוט, כמו מטרת הנסיעה של המערער לחו"ל, ניסיונות למצוא תעסוקה, וכן אישורים ומסמכים המעידים על חובותיו השונים הנטענים, כמו גם מדוע לא שילם מזונות למשיב מאז הולדתו. לפיכך אין בידי הכלים לקבוע כי מצבו הכלכלי של המערער הינו חסר אונים וקשה באופן המצדיק מתן פטור מהפקדת עירבון. מטעם זה בלבד דין הבקשה להידחות וזאת אף מבלי צורך להידרש לאומדן סיכויי ההליך.

6. למעלה מן הצורך יוזכר, כי ההלכה בעניין הפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיב בערעור מחמירה בהשוואה להלכה בכל הנוגע למתן פטור מתשלום אגרת בית משפט.

לעניין זה ראו החלטת כב' השופטת פרוקצ'יה בבש"א 1528/06: "בעוד בעניין האגרה, די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר כדי להצדיק פטור".

7. אף לא ראיתי כי סיכויי הערעור להתקבל הם גבוהים בשיעור שיש בו כדי להצדיק מתן פטור מהפקדת ערבון. מדובר בערעור על פסק דין שניתן בתביעה להגדלת מזונות לאחר שהמערער לא התייצב לדיונים שנקבעו ולא טרח להעמיד עצמו לחקירה נגדית על מנת לתקף את גרסתו וטענותיו. חיוב המזונות אשר נקבע בפסק דינו של בית משפט קמא אינו בלתי סביר וזאת כמובן על פני הדברים, ומבלי לקבוע מסמרות בדבר.

8. לאור האמור לעיל, אני קובע כי על המערער להפקיד בקופת בית המשפט את סכום העירבון שהוטל עליו עד ליום 20.9.08 .

בהתאם להוראת תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, הערעור יירשם לדחייה ליום 1.10.08.

ניתנה היום, י"ט באב, תשס"ח (20 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום.