ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאמר עלי אחמד - מדינת ישראל :

4

בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

בש 001166/08

בתיק עיקרי: פ 000062/08

בפני:

כבוד השופט יצחק כהן - סגן נשיא

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

עאמר עלי אחמד

המבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

המשיבה

נוכחים:

בשם המבקש: עו"ד שפריר

בשם המשיבה: עו"ד לרנר

המבקש בעצמו באמצעות הליווי

החלטה

1. ביום 10/6/08 ניתנה החלטתי כאן על פיה קבעתי כי יש לעצור את המבקש – נאשם עד תום ההליכים נגדו וכמפורט בהחלטה שם.

אזכיר רק כי מדובר במסכת הראשונה לכתב האישום, במסכת בריונות חמורה ביותר תוך סיכון חיי אדם, נהיגה פרועה תוך סטיה לנתיב אחר, מעבר ברמזור המסמן אדום, נהיגה נגד כיוון התנועה, נהיגה במהירות מופרזת, סיכון ממשי של עוברי דרך, פגיעה בניידת, זאת כאשר המבקש מצוי במצב של שכרות ומחזיק סמים מסוכנים.

במסכת השניה, מדובר כעיקר בתקיפת שוטר ואיומים.

בכל מקרה יש לקרוא החלטתי דהיום עם ההחלטה מיום 10/6/08 על המפורט בה.

2. המבקש עתר לבית המשפט העליון לענין החלטה זו וכב' השופטת ארבל בהחלטתה מיום 1/7/08 עמדה על החומרה המיוחסת למבקש, קבעה כי דין הערר להידחות תוך קביעה כי:

"מדובר בעורר העושה כרצונו, שלוח רסן וחסר גבולות באופן שספק אם יש צורך של ממש להסביר את המסוכנות הנשקפת ממנו" (שם, סימן 5 להחלטה).

(ההדגשות שלי – י.כ.).

עוד עמדה כב' השופטת ארבל על המסוכנות הטמונה במבקש לרבות בפן האלימות, מסוכנות שאין להקל בה ראש המטילה צל כבד על אפשרות ליתן בו אמון עד כי קבעה:

"אם לנציגי אכיפת החוק אין העורר נשמע, מי יוכל לערוב לכך שישמע לאותם ערבים המוצעים על ידי בא כוחו?" (סימן 6 להחלטה).

כב' השופטת ארבל קובעת כי אין מקום לשחרר את המבקש לחלופה:

"...ההתרשמות כפי שפורטה אינה מאפשרת שחרור לחלופה, אלא אם כן יוגש תסקיר אשר יטה את הכף לכיוון אחר וישכנע את בית המשפט שהמצב שונה".

3. ביום 17/8/08 התקבל תסקיר מעצר בעניינו של המבקש, ב"כ המבקש עתרה לקיום עיון חוזר בעקבות התסקיר, ב"כ המשיבה בתגובה מנומקת ביקש לדחות את הבקשה על הסף למעשה וסופו של יום, קבעתי את התיק לדיון בפני היום וכעולה מבין היתר גם מהחלטתי מיום 15/7/08.

4. תסקיר שרות המבחן בקריאתו הנכונה, מלמד על משפחת המוצא של המבקש, מציין את התדרדרותו של המבקש, התמכרותו לטיפה המרה ולסמים, הכחשת המבקש, ההמעטה והטשטוש ע"י המבקש של התמכרותו לאלכוהול ולסמים, מתקשה לראות את הפגיעה שגרם בהתנהלותו לאשתו ולילדיו, כיצד חלה בשנה האחרונה התדרדרות בדפוסי השתיה שלו, כיצד בסופי השבוע נוהג לשתות באופן כפייתי.

המבקש – נאשם, בעת צריכת האלכוהול והסמים מאבד שליטה עד כי התרשמות שרות המבחן הנה:

"אנו מתרשמים כי קיימת סבירות גבוהה להישנות עבירות בעתיד".

למרות קביעה זו, בחן שרות המבחן שתי אופציות לחלופה, האחת, במסגרת הקהילה הטיפולית "מלכישוע" תוך טיפול בבעיות דפוסי השתיה וההתמכרות של המבקש והאחרת, בערבות בני משפחתו, ערבים נורמטיבים וכמפורט בתסקיר.

בדיון בפני היום מבקשת ב"כ המבקש לשחרר את המבקש לחלופות מעצר, מפנה להחלטת בית המשפט העליון, מסכימה לכל טיפול שיקבע, לדעתה מדובר בחלופה רצינית וטובה.

כך גם עמדה על הזמן שחלף מעת מעצרו של המבקש.

מנגד, מתנגד ב"כ המשיבה לחלופות, לטעמו אין זה החריג בו צריך להקדים טיפול לגזר דין ואין לסמוך על המבקש אשר כבר הראה כי הנו מכה שוטרים וכיצד אפשר לסמוך עליו בשעה שיהיה במעצר בית.

לא למותר לציין כי בין לבין, מעת ההחלטה הקודמת וכפי העולה כבר בתגובת ב"כ המשיבה מיום 15/7/08, המבקש לא רק שהיה תחת השפעת אלכוהול, אלא בדיקת השתן לימדה כי היה גם תחת השפעת סמים.

5. ראש וראשון, וכעולה ברורות מהחלטת בית המשפט העליון ומהחלטתי כאן, מדובר במבקש – נאשם אשר אין ליתן בו אמון.

שנינו לא פעם כי שחרור לחלופת מעצר לרבות עם איזוק אלקטרוני מהווה "חוזה אמון".

קביעת כב' השופטת ארבל בסימן 6 להחלטה כמצוטט לעיל, מדברת בעד עצמה.

במבקש – נאשם שבפני, אין ליתן אמון, בצדק טוען ב"כ המשיבה כי נאשם אשר אין עליו מורא דין ומורא דיין וכבר הכה שוטרים פעמיים, כיצד ניתן לסמוך על כך שישמע לערבים?

לא מדובר בתסקיר "מטה כף" כהחלטת ביהמ"ש העליון.

על כך נוסיף ובדגש כי שרות המבחן קובע כי מדובר בסבירות גבוהה להישנות עבירות בעתיד וכי מדובר במבקש אשר מאבד שליטה בעת התמכרותו.

תסקיר המעצר הנו לעולם המלצה.

שרות המבחן כגוף מקצועי אובייקטיבי משמש ידו הארוכה של בית המשפט, בדיקתו הנה במישור מומחיותו, אך הקביעה הסופית הנה כמובן של בית המשפט השוקל את המכלול בפניו לרבות האינטרס הציבורי ושלום הציבור.

כאן, כעולה מההחלטה מיום 10/6/08, קביעות בית המשפט העליון מיום 1/7/08 (עורר העושה כרצונו, שלוח רסן וחסר גבולות כמצוין לעיל), קביעת שרות המבחן עצמו כי מדובר בסבירות גבוהה להישנות עבירות בעתיד, כל אלה תוך הכללת המפורט בהחלטה מיום 10/6/08 לפרטיה המובילים לקביעה כי אין ליתן אמון במבקש, המסקנה היא כי אין מקום לשחרר את המבקש לחלופה המוצעת לאמור, מעצר בית בבית הוריו בערבות אחיו.

עם זאת, שעה שמהתמונה העולה בפני, הגורם למעשי העבריינות הקשים של המבקש הנו התמכרותו לאלכוהול וסמים ובניגוד לעמדת ב"כ המשיבה, נראה לי כי אכן זה המקרה בו יש לטפל בשורש הבעיה לאמור, הסמים והאלכוהול, לטיפול זה מתאימה המסגרת הקהילתית הסגורה "מלכישוע".

היה והדבר אפשרי ובר ביצוע, ימציא שרות המבחן תוכנית מפורטת לקליטת המבקש ב"מלכישוע" זאת והיה והמבקש מתאים לקהילה הטיפולית "מלכישוע" ויעמוד בתנאים לקבלה, כדי טיפול בקהילה הסגורה.

כפוף לאמור לעיל, דין הבקשה לדחיה וכך אני מורה.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) במעמד ב"כ המשיבה, ב"כ המבקש והמבקש בעצמו.

יצחק כהן – שופט

סגן נשיא

001166/08בש 054 עדן ונדר