ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרינה אהרונוב נגד חברה לביטוח שומרה :

בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

מרינה אהרונוב

נגד

נתבעים

חברה לביטוח שומרה

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, בתחום הנוירולוגי ובתחום הא.א.ג.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי ובתחום הא.א.ג עקב תאונת הדרכים מיום 14.5.12.
אין מקום למנות מומחה בתחום הנוירולוגיה בשל העדרו של תיעוד רפואי רלוונטי.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר ארנן גרינטל ואת ד"ר יוסף בלום כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי וכמומחה רפואי בתחום הא.א.ג בהתאמה, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 14.5.12.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו את ההליכים המקדמיים ביניהם.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תז"פ ליום 14.9.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתנה היום, י"א אדר ב תשע"ד, 13 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרינה אהרונוב
נתבע: חברה לביטוח שומרה
שופט :
עורכי דין: